2022/2023. tanév II. félév

Objektum orientált programozás (BGI)

Alkalmazott - 3. gyakorlás


GEIAL312-F Objektum orientált programozás (FOSZ)

ütemterv


GEIAL313-B Objektum orientált programozás (nappali)

 

C# alapokon (irodalom: Reiter István - C# programozás lépésről lépésre)

 

Dr. Krizsán Zoltán előadásvázlatai:

1. .Net alapok, 2. C# alapok, 3. objektum orientált alapelvek, 4. osztály definíció, 5. metódusok, 6. típusok

7. objektumok életciklusa, 8. osztály szintű tagok, 9. öröklődés, 10. polimorfizmus, 11. interfész, 12. névtér

13. kivételkezelés 14. Generics, gyűjtemény 15. Struktúra, speciális osztályok


GEIAL313-BL Objektum orientált programozás (levelezős)

(ütemterv, vizsgakérdés, források Eclipse-hezforráskódok, forráskód2, forráskód3, öröklődéses példafeladatsor)

Java vizualizáció, szimuláció

Előadásvázlatok

Ssz.
Előadásanyag Emlékeztető
1.
Bevezetés. Személet, jellemzés, alapelvek, a programkészítés folyamata.   1. ea. emlékeztetője
2.
A Java nyelv története, a nyelv alapvető jellemzői, platformok, JDK.

2. ea.emlékeztetője

3.
A nyelv alapelemei. Azonosítók, típusok, változók, operátorok, utasítások.   3. ea. emlékeztetője
4.
Osztálydefiníció. Hivatkozás az osztály elemeire, példányosítás, hozzáférési kategóriák, a this pszeudó változó, metódusnév túlterhelése, konstruktor, szemétgyűjtő mechanizmus, a finalize metódus, egyszerű típusok fedőosztályai.   4. ea. emlékeztetője
5.
Csomagok és fordítási egységek.   5. ea. emlékeztetője
6.
Osztályszintű tagok, a final minősítő.   6. ea. emlékeztetője
7.
Öröklődés, a statikus és a dinamikus típus, Object osztály, final osztályok.   7. ea. emlékeztetője
8.
Polimorfizmus. Többalakúság, final metódus, absztrakt metódus és absztrakt osztály.   8. ea. emlékeztetője
9.
Interface. Az instanceof operátor.    9. ea. emlékeztetője
10.
Kivételkezelés, kivétel osztályok.   10. ea. emlékeztetője
11.
Beágyazott osztályok. Tagosztály.   11. ea. emlékeztetője
12.
Osztálytervezés és implementációs ajánlások,
egy fejlesztési példa (ATM).
  12. ea. emlékeztetője, fejlesztési példa emlékeztetője

 


 Ficsor Lajos: Objektum orientált programozás
 Copyright © by Ficsor Lajos