A fennmaradás és a megújulás érdekében alapvető fontosságú, hogy a tanszék az oktatási munka mellett kutatási és fejlesztési munkákban is részt vegyen. Ezen munkák elengedhetetlen feltételei a munkatársak szakmai fejlődésének is. Az Általános Informatikai Tanszék nyitott a szakmai együttműködésekre és projektekre. Az elmúlt időszakban több hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési projektbe kapcsolódtunk be. 

 

A tanszék munkatársai a szoftverfejlesztés különböző területein rendelkeznek tapasztalatokkal. A tanszék aktuális legfontosabb kutatási területei (további információ:  Kutatási projektek): 

        - GRID rendszerek 

        - Fuzzy rendszerek 

        - Numerikus módszerek 

        - Intelligens számítási módszerek 

        - Szemantikai adatmodellek 

        - Metaadat kezelés és ontológiák 

 

A tanszék  részt vesz az EU  több nemzetközi oktatás fejlesztési projektjében is, többek között az ERASMUS, TEMPUS, COPERNICUS programokban. A tanszék munkatársai ezen programok keretében az alábbi oktatási intézményekkel alakított ki szorosabb kapcsolatot (további információ:Kutatási projektek): 

        - Budapesti Műszaki Egyetem 

        - University of Augsburg 

        - University of Barcelona 

        - University of Delft 

        - University of Erlangen 

        - University of Klagenfurt 

        - University of Reading 

        - Westminster University, London

 

A kutatás mellett a tanszék különböző ipari fejlesztési munkákba is bekapcsolódott. A tanszék munkatársainak szélesebb tapasztalatára építve igen változatos feladatokban vettünk részt. A legfontosabb közös vagy egyéni megbízásaink (további információ: Fejlesztési projektek): 

        - Konfiguráció tervezés 

        - Információs rendszerek tervezése és implementálása 

        - Műszaki szimulációs vizsgálatok elvégzése 

        - Oktatási anyagok kidolgozása 

        - Adatbázis-kezelő alkalmazások fejlesztése

 

A projektek nagyobb részében más intézményekkel közösen szerepelünk. A kialakult szakmai partnerkapcsolatok között fontosabb szerepet töltenek be az alábbi intézmények (további információ: Fejlesztési projektek): 

        - Evosoft Budapest - Miskolc 

        - IND Miskolc   

        - National Instrument Debrecen 

        - NIIF Budapest 

        - SZTAKI Budapest

 

A tanszéken évente mintegy 50-70 diplomamunka készül, melyek jól mutatják, hogy  a hallgatók igen széles területen szereztek megfelelő szakmai ismeretek a felmerülő gyakorlati problémák megoldására. Ízelítőként álljon itt néhány diplomamunka címe (további információk: Hallgatói projektek)  

        - Tóth Adrián: GRID erőforrásbrokerrel támogatott paramétervizsgálatok elvégzése a Gridben a P-GRADE portál segítségével 

        - Kiss József: A RUP szoftvermérnöki módszertan teszt munkafolyamata a gyakorlatban (2006) 

        - Kaló Tamás: Ügymenet menedzselés FoxIsapi Web alkalmazásban (2006) 

        - Lébenguth Zita: Tartalom kivonatolás természetes nyelvű szövegekből (2006) 

        - Szabados Krisztián: GeneralPortlet specifikus JSP szerkesztő plug-in tervezése és kialakítása Eclipse fejlesztő rendszer alá

 

A TDK munkák is egy fontos ismérvét jelentik a magasszintű szakmai munkának. A tanszékhez kapcsolódó TDK  munkák közül emeljük ki a következőket (további információk: Hallgatói projektek): 

        - Nébli Attila: Elosztott video kódoló rendszre (német nyelven, 2007, konzulens: Ficsor Lajos)

 

 

Kutatási projektek

  Föbb kutatási területek

Természetes nyelvi interfész kidolgozása felhasználói kezelő felületekhez

A szemantikai argumentumok kinyerése a szabadszöveges dokumentumokból

 

A kutatás célja, hogy megalkossa azt a modellt, amely alkalmas a témakörhöz tartozó szövegek tartalmának szemantikai hálóval történő reprezentálásra. Az elvégzendő feladatok:

-  szemantikai háló formalizmusának meghatározása: elemzésre kerülnek az ismert hálótípusok; meghatározásra kerülnek az egyes típusok előnyei és hátrányai, kiválasztásra kerül a megvalósítandó szerkezet.

         - a szemantikai háló felépítését és karbantartását szolgáló módszertan meghatározása: meg kell nézni, mely ontológia

          reprezentáció alkalmas a modell közvetlen előállítására és leírások importálására

- a nyelv reprezentálási modelljének kiválasztása: a nyelvi elemek leírására szolgáló modell felépítése; a nyelvi jelenségek áttekintő rendszerezése; a jelenségeket lefedő működési modell megalkotása; a modell működésének értékelése. A modellnek lehetőség szerint kezelni kell tudni a nyelv sajátos elemeit is, mint a kivétel, speciális ragozás és sorrendképzés, alárendelt mondatok.

- a nyelvi mondatok és a fogalmi hálók közötti konverziós modul működési modelljének kidolgozása: a mondat és a szemantikai reprezentáció közötti transzformációs lépések meghatározása; a lépések algoritmusba szervezése; az algoritmus hatékonyság elemzése.

 

NLP Engine prototípusának kidolgozása (magába foglalja a szabályrendszer kezelést, a fogalom rendszer kezelését, a transzformációs modult)

A kutatás célja, hogy a megalkotott működési modell alapján elkészüljön az a mintarendszer, amely alkalmas a mintadomainhez kapcsolódó szöveges adatok nyelvek közötti konvertálására. Az elvégzendő feladatok:

- a rendszer rendszertervének meghatározása: elemzésre kerülnek az igényelt funkciómodulok; meghatározásra kerülnek a szükséges adatelemek, adatforrások és adatáramlások, kiválasztásra kerül a megvalósítandó architektúra.

- a fogalmi és nyelvi elemek menedzselését végző modul kidolgozása: meghatározásra kerülnek az ontológia kezelő rendszer elemei és az ontológia elemek konverziós rutinjai  

          - a mondat és a köztes fogalmi háló közötti konverziós rutin kidolgozása: a rendszerterv alapján a szoftver struktúra

          véglegesítése; fogalmi háló osztályainak implementálása; a nyelvi elemek osztályainak implementálása; a konverziós rutinok   

          megvalósítása; a szoftver hatékonyság elemzése; a tesztelési terv kidolgozása.

        - a kidolgozott mintarendszer tesztelése, a tapasztalatok értékelése: a szoftver dokumentációinak véglegesítése;

         a tesztelések elvégzése; a tapasztalatok összesítése; a továbbfejlesztési lehetőségek feltárása.

Csoport tagjai::

        dr. Kovács László (témavezető)

        Barabás Péter

        Baksáné Varga Erika      

 

Ipari fejlesztési projektek

 

2009-2010 :  Természetes nyelvi kezelő felület prototípus készítése

                feladatok: természetes nyelvi parancsok konvertálása API hívásokra,  szavak morféma elemzése  

                       mondatok séma illesztése, API generálása 

                fejlesztő eszköz:  Java

                kontakt: Kovács László

 

2008-2010 :  Mérésadatgyüjtő és elemző rendszer készítése  a TIGAZ Zrt részére

                feladatok: törzsadatok kezelése, mérési adatok beolvasása, adatgrafikonok készítése,  

                       MSCONS XML állományok kezelése 

                fejlesztő eszköz:  Java, SQLServer

                kontakt: Kovács László