Labor használati szabályzat

Hallgatói szabályok

Miskolci Egyetem, Általános Informatikai Tanszék

 

A szabályzat az Általános Informatikai Tanszék által üzemeltetett laborok használatára vonatkozik.  Az érintett laborok közé értendők a tanszék által üzemeltetett oktatási laborok, projekt laborok, technikai előkészítő helyiségek és konzultációs termek.  Felügyelő fogalma alatt a foglalkozást vezetőt értjük aki lehet oktató, munkatárs,  demonstrátor vagy egyedi engedéllyel rendelkező hallgató. 

 A laborokban elhelyezett számítógépek, számítógépre telepített szoftverek, hálózati eszközök, bútorok, oktatási segédeszközök és egyéb berendezési tárgyak az Általános Informatikai Tanszék leltárában szereplő egyetemi tulajdon, amelyek elsősorban oktatási és kutatási célt szolgálnak, amelyeket más célra felhasználni nem szabad. A laborok csak az Egyetemmel kapcsolatos tevékenységekre használhatók, az Egyetem szabályzataiban rögzített rendelkezéseinek megfelelően.

 1. A laborokban található berendezéseket, eszközöket csak a Labor használati szabályzatot elfogadó személyek használhatják. A szabályzat elfogadásáról írásban kell nyilatkozni.
 2. Minden személy köteles a laborban elhelyezett eszközöket rendeltetésszerűen használni. Az eszközök tisztaságára, épségére, használhatóságának megóvására mindenkinek a tőle elvárható módon maximálisan eleget tennie az egyetem szabályzataiban leírtaknak megfelelően.
 3. A labor használata során:
  • Tilos a helyiségekben enni! Italt fogyasztani csak a számítógépektől kellő távolságra (2 m) eső helyeken lehet. Élelmiszereket, italokat és más, nem az órához tartozó eszközöket, tárgyakat csak  táskában szabad tárolni

- Ügyelni kell a labor tisztaságára. Tilos minden szeméttel járó tevékenységet folytatni, valamint az ilyen tevékenységet eltűrni! A számítógép laborokban csak a számítógépes munkavégzésre alkalmas állapotban szabad tartózkodni.

 

- A laborban elhelyezett eszközök csak a laborfelelős engedélyével bonthatóak meg, azokra más eszköz nem csatlakoztatható. Saját számítógép áramkábelét csak az arra szolgáló felirattal kijelölt dugaljakhoz szabad csatlakoztatni. Eszközt csatlakoztatni csak a felügyelő engedélyével, villamosság biztonsági szempontból megfelelő eszközt lehet. Az USB csatlakozós memória stick szabadon használható.

 • Tilos a laborokban a mások testi épségét veszélyeztető és balesetveszélyt teremtő tevékenységeket folytatni. A laborokban csak az oktatással, tanulással összefüggő tevékenységek végezhetőek. Minden balesetet, felfedezett balesetveszélyt, vagy hiányosságot haladéktalanul jelezni kell a jelenlévő  felügyelőnek. Egyedi engedéllyel, oktatói felügyelet nélkül dolgozó hallgatóknál a laborfelelőst kell közvetlenül értesíteni.
 • Hallgatók a laborokat kártya nélkül csak a vezetett gyakorlatok, foglakozások ideje alatt a gyakorlat tartásával megbízott személy jelenlétében használhatják. A saját beléptető kártyával rendelkező hallgatók csak az engedélyben meghatározott időszakban használhatják a kijelölt laborokat. Az egyedi engedéllyel rendelkezők az engedélyben megadott időpontokban is használhatják a laborokat.

 

 • A beléptető kártya személyes azonosító, át nem ruházható, kölcsön nem adható és annak csak a tulajdonosát jogosítja fel a gépterem használatára (azaz mást nem vihet be magával). Kivéve az egyedi engedéllyel rendelkezők (pl. demonstrátor hallgatók a gyakorlatok időpontjában). A beléptető kártyát csak a tulajdonosa veheti át fényképes igazolvánnyal igazolva magát. A kártya érvényessége hallgatók esetén a tanszék informatikus képzéséhez kapcsolódó hallgatói jogviszony idejére tered ki. Ettől eltérő érvényességi időszak külön engedéllyel kérhető.
 • Az Általános Informatikai Tanszék laborjaiban, előterében a számítógépek, a vezeték nélküli internet használata regisztrációhoz kötött. A Miskolci Egyetem azon belül is az Általános Informatikai Tanszék jogosult a felhasználókat regisztrálni, valamint fenntartja a jogot a felhasználói jogosultság, laborok, a vezeték nélküli internet használatának azonnali megvonására. A tanszék nem vállal semmilyen garanciát a regisztrált felhasználó által használt rendszeren eltárolt anyagok megőrzésére, mentésére, nyilvánosságtól való megvédésére, elzárására.
 • A laboratóriumban csak a felügyelő által engedélyezett szoftverek használhatók. A felhasználó által elhelyezett, letöltött tartalomért a felhasználó felel.

 

 1. Vészhelyzeti rendelkezések:
  • A laborokban az ajtó mellett lévő piros nyomógomb a veszélyhelyzetben történő feszültségmentesítésre szolgál (a mennyezeti világítás és az ajtó melletti "takarítódugalj" kivételével).
  • Tűz vagy egyéb vészhelyzetben a zöld vésznyitó ablakának benyomásával a beléptető rendszer mágnes zárja oldható, de áramszünet esetén ez automatikusan megtörténik (a kulccsal történő zárást ez nem oldja!).
  • Az Informatikai Épületben lévő minden 230V/400V -os dugaszolóaljzat zárlat és érintésvédelmi relével (ÉV) védett. Ezen eszközök átalakítása megbontása hallgatók számára nem megengedett, erről külön engedély sem adható ki. 
  • Az elosztószekrény nyitására csak a kijelölt szakember jogosult;

 

 1. Fegyelmi ügyek

A Miskolci Egyetem és ezen belül az Általános Informatikai Tanszék a szabályok be nem tartója ellen fenntartja a jogot eljárni,  a  laborok használatát időlegesen vagy véglegesen megvonni és az okozott kárt megtéríttetni. Az Általános Informatikai Tanszék jogosult a labor használati rend megsértői ellen a következő lépéseket meghozni:

 • Tanszékvezetői szóbeli figyelmeztetés
 • Tanszékvezetői írásbeli figyelmeztetés
 • Laborhasználati jog megvonása
 • A vétség jelentése a fenntartó és ellenőrző hatóságok felé

 

 2019. szeptember 01.

Dr. Kovács László

tanszékvezető

 

 

Hallgatói nyilatkozat