Tételsorok

A záróvizsgára jelentkezett hallgatók – függetlenül attól, hogy melyik évben szereztek abszolutóriumot, az aktuális évben kiadott tételsorból tesznek záróvizsgát.

2021.09.01-től érvényes BSc és MSc kérdések: zv_BSc_MSc_kerdesek.pdf  


Időpontok, bizottságok ▼
A záróvizsgára bocsátás feltételei ▼
A záróvizsga menet ▼
Az oklevél minősítésének kiszámítása ▼
Javaslatok a prezentáció megírásához ▼
További teendők a záróvizsga után ▼A záróvizsgával kapcsolatos általános tudnivalók


1. Időpontok, bizottságok

Minden félév végén, általában a vizsgaidőszak 2.-3. hetében több záróvizsgát is szervezünk. Az egyes szakoknak (FOSZ, BProf, BSc, MSc, SH) külön napokon vannak a vizsgái. Ha sok hallgató végez egy szakon, akkor az adott szaknak több napon is lehet vizsgája. A pontos időpontokról az érintett hallgatókat kb. két héttel a vizsga előtt Neptun üzenetben értesítjük.

A záróvizsga bizottságok összetétele:
   - A bizottság elnöke (levezeti a vizsgát)
   - A bizottság külső tagja
   - Vizsgáztatók (minden rész-vizsgatárgyat képvisel egy-egy oktató)
   - A bizottság titkára (szervezési és adminisztratív feladatok lebonyolítója)

A záróvizsga lebonyolítása:
Általában az itt leírt személyes jelenléttel történik a vizsgáztatás, de lehet online módon is.

A záróvizsga előtt:
A záróvizsga előtt néhány nappal lezajlik a programbemutató, ahol a tanszék oktatói megnézik, ellenőrizik a szakdolgozathoz készített programot.

A záróvizsga menete:

1. Tételek kihúzása. Mindkét záróvizsga tárgyból egy-egy tételt kell kihúzni.
2. A tételek kidolgozása. Erre kb. egy óra áll rendelkezésre.
3. A vizsgára szólított hallgató először egy prezentáció segítségével bemutatja a szakdolgozatát, erre kb. 8-10 perc áll rendelkezésére. Ha nem volt külön programbemutató, akkor itt kell azt kb. 5-6 perc terjedelemben bemutatni. Ezután a bizottság kérdéseket tesz fel a hallgatónak a dolgozattal kapcsolatban.
4. Végül a hallgató szóban vizsgázik a két kihúzott tételből. Vizsga közben nemcsak a kihúzott tétel témaköréből, hanem a teljes tananyagból is kaphat kérdést a vizsgázó, bármely vizsgáztatótól.
5. Ha mindenki sorra került, a bizottság tagjai megbeszélik az osztályzatokat, ezután az elnök kihirdeti az eredményeket.

2. A záróvizsgára bocsátás feltételei

- Abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése, legkésőbb a záróvizsga előtt 5 munkanappal!
- időben leadott szakdolgozat,
- a szakdolgozat legalább elégséges szintű bírálati javaslata,
- megfelelő időben történő jelentkezés a záróvizsgára.

A záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés->Záróvizsgák menüpontban. (Csak az záróvizsgázhat, aki időben jelentkezett!)

Nem feltétel a nyelvvizsga. Letehető a záróvizsga nyelvvizsga nélkül, de a diploma nem adható ki!
Nem záróvizsgázhat az a hallgató, aki határidőre nem jelentkezett be záróvizsgára. (Akkor sem, ha egyébként időben megszerezte az abszolutóriumot!)

Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján. A végbizonyítványról szóló rendelkezések alapján – a záróvizsga későbbi időpontban történő letételekor – különbözeti vizsgára nem kötelezhető a jelölt, viszont a záróvizsga idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján kell a követelményeket teljesítenie.

Technikai feltételek:
- Az abszolutóriumot a vizsgára jelentkezési határidő előtt meg kell szerezni!
- Az indexet a vizsgára jelentkezési határidő előtt le kell adni a tanulmányi osztályon.
- A diplomamunka a benne lévő bírálattal együtt legkésőbb egy héttel a vizsga előtt legyen leadva azon a tanszéken, ahol a védés lesz.

Ha nem az Általános Informatikai tanszéken készítetted a szakdolgozatodat/diplomamunkádat, de a választott szakirányod miatt itt fogsz záróvizsgázni, akkor jelezd a tervezésvezetődnek, hogy legkésőbb egy héttel a záróvizsga előtt küldje el az Általános Informatikai tanszék adminisztrációjába a szakdolgozatodat/diplomamunkádat, a külső és a belső bírálattal együtt!

3. A záróvizsga menete - jelenléti vizsga esetén

A hivatalos kezdő időpont előtt egy órával jelenjen meg az a négy hallgató, akik az ütemezési sorrendben az első négy helyen szerepelnek.
Közülük (a terem függvényében) hárman vagy négyen tételt húznak, és elkezdik azokat kidolgozni.
A hivatalos kezdő időpontban bevonul a bizottság, és minden aznap vizsgázó hallgató. Az elnök megnyitja a vizsgát. Az ülés nyilvános, bárki benn maradhat. Ezután elkezdődik a vizsga.


Szokásos terem elrendezés


A záróvizsga két részből áll:
1. Szakdolgozat védése.
A hallgató a Záróvizsga Bizottság előtt – előzetesen elkészített prezentáció formájában – ismerteti szakdolgozatát kb. 6-8 percben. (A rendelkezésre álló időt mindenképpen javasolt figyelembe venni, mert nem túl szerencsés, ha a hallgatót a mondanivalója közepén félbeszakítják, és ezzel a befejezetlenség érzése alakul ki!)
A prezentáció kötelező, melyhez kivetítőt a tanszék biztosít. A kivetítésre használt számítógép biztosítása, és arra a prezentációk előzetes feltöltése a vizsgázó hallgatók feladata.
A Záróvizsga Bizottság elnöke, valamint tagjai kérdéseket tesznek fel a szakdolgozattal kapcsolatban, figyelembe véve a szakdolgozat bírálatát is. A kérdésekre a hallgatónak felkészülési idő nélkül kell válaszolnia.
Javaslatok a prezentáció megírásához: lásd lejjebb!

2. Szóbeli vizsga a kihúzott tételekből.
A teljes Záróvizsga Bizottság vizsgáztatja a hallgatót a megadott témakörökből. A hallgató a kihúzott tétel alapján, valamelyik vizsgáztató kérésére megkezdi a válaszadást. Vizsga közben nemcsak a tételből, hanem a teljes témakörből is kaphat kérdést a vizsgázó, bármely vizsgáztatótól.
A kihúzott tételek előzetes átgondolására, vázlatos kidolgozására minimum 30 perc felkészülési idő áll a hallgatók rendelkezésére.
Egyszerre csak egy hallgató vizsgázhat, párhuzamos vizsgáztatás nem lehetséges.

Egy vizsgázónak kb. 30 perc áll rendelkezésére a védésre és a szóbeli vizsgára.

Miután levizsgázott egy hallgató és elhagyta a termet, az ütemezési sorrendben következő hallgató tételt húz, és megkezdi a felkészülést.

Ha minden hallgató levizsgázott, a Záróvizsga Bizottság zárt ülést tart, megbeszéli és értékeli a vizsgázók teljesítményét, melyet jegyzőkönyv formájában rögzítenek, és a teljes bizottság aláírásával hitelesít. Ezután kerül sor az eredmények ismertetésére.

Az oklevél minősítésének kiszámítása

MSc képzésben végzők esetén:

DT – A diplomatervre kapott osztályzat

T1 – Az első vizsgatárgy jegye
T2 – A második vizsgatárgy jegye
VA= (T1 + T2) / 2, a vizsgatárgyak átlagjegye, két tizedesig kiszámolva

Természettudományos alapozó tárgyak eredménye:
OP – Operációkutatás tantárgy jegye
IK – Információ- és kódelmélet tantárgy jegye
DM – Diszkrét matematika tantárgy jegye
AV – Algoritmusok és vizsgálatuk tantárgy jegye
TA= (OP + IK + DM + AV) / 4, két tizedesig kiszámolva

Az oklevél minősítése:
O= (DT * 0,5 + VA * 0,3 + TA * 0,2), a diplomatervből, a vizsgatárgyak átlagából, és a természettudományos alapozó tárgyak átlagból képzett érték, mely szöveges minősítéssel kerül beírásra.


BSc képzésben végzők esetén:

SzD – A szakdolgozatra kapott osztályzat

T1 – az első vizsgatárgy jegye
T2 – a második vizsgatárgy jegye
VA= (T1 + T2) / 2, a vizsgatárgyak átlagjegye, két tizedesig kiszámolva

Szigorlatok eredménye:
MT – matematika szigorlat jegye
SZ – számítástechnika szigorlat jegye
SzA= (MT + SZ) / 2, a szigorlati átlag, két tizedesig kiszámolva

Az oklevél minősítése:
O= (SzD * 0,4 + VA * 0,4 + SzA * 0,2), a szakdolgozat eredményéből, a vizsgatárgyak átlagából, és a szigorlati átlagból képzett érték, mely szöveges minősítéssel kerül beírásra.


BProf képzésben végzők esetén:

SzD – A szakdolgozatra kapott osztályzat

T1 – az első vizsgatárgy jegye
T2 – a második vizsgatárgy jegye
VA= (T1 + T2) / 2, a vizsgatárgyak átlagjegye, két tizedesig kiszámolva

Szakmai törzsanyag tárgyak eredménye:
OOP – Objektumorientált programozás tantárgy vizsgajegye
SWT – Szoftvertechnológia tantárgy vizsgajegye
OS – Operációs rendszerek tantárgy vizsgajegye
NET – Számítógép hálózatok tantárgy vizsgajegye
SzA= (OOP + SWT + OS + NET) / 4, két tizedesig kiszámolva

Az oklevél minősítése:
O= (SzD * 0,4 + VA * 0,4 + SzA * 0,2), a szakdolgozat eredményéből, a vizsgatárgyak átlagából, és a szakmai törzsanyag tárgyak átlagból képzett érték, mely szöveges minősítéssel kerül beírásra.


FOSz képzésben végzők esetén:

SzP – A szakmai prezentációra kapott osztályzat

Szakmai alapozó tárgyak eredménye:
OSA – Operációs rendszerek alapjai tantárgy vizsgajegye
SHM – Számítógép hálózatok menedzselése tantárgy vizsgajegye
RU – Rendszerüzemeltetés tantárgy vizsgajegye
ABM – Adatbázis rendszerek menedzselése tantárgy vizsgajegye
SzA= (OSA + SHM + RU + ABM) / 4, két tizedesig kiszámolva

Az oklevél minősítése:
O= (SzP + SzA) / 2, a szakmai prezentáció eredményéből, és a szakmai alapozó tárgyak átlagból képzett átlag, mely szöveges minősítéssel kerül beírásra.


Szöveges minősítés:
4,51 – 5,00 - Kiváló
3,51 – 4,50 -Jó
2,51 – 3,50 - Közepes
2,00 – 2,50 - Elégséges


Javaslatok a prezentáció megírásához

Az előadás időtartama legyen 6-8 perc.
Stílusa legyen visszafogott, szolid, egyszerű.
A kivetített diák javasolt száma 10, max:12. Ennél több diáról már nem lehet érdemi információkat közölni a fenti időkeretben.
A diákon ne legyenek hosszú szövegek, inkább egy jó erős vázlatot készítsetek, címszavakból, ábrákból.
Egy dián legyen kb. 8-10 sor, viszonylag nagy betűmérettel (24-28, betűtípustól függően).
Ne legyen a mindenképp szükségesnél több effektus (animáció, áttűnés), ne legyenek hanghatások.
A prezentációt elő kell adni, felolvasás tilos!

Az előadás javasolt tematikája:
1. Feladat címe, tervezésvezető (konzulens) nevének, beosztásának, munkahelyének ismertetése. (1 dia)
2. Miért választotta ezt a témát? A téma aktualitásának, érdekességének, a megoldott probléma jelentőségének kiemelése. (1 dia)
3. A konkrét megoldandó feladatok ismertetése (a feladatkiírás szerint). Vagyis mit kellett megtervezni, kiszámolni, megvalósítani… (1 dia)
4. A feladat megoldásának ismertetése, kiemelve a sok problémát okozó, a konzulens nélkül megoldhatatlan, a több különböző módon megoldott, a további lehetőségeket rejtő, a szokásostól eltérő, a rendkívül érdekes részeket, meggyőzve ezzel a bizottságot arról, hogy a hallgató megismerte az adott témakört, és teljes mértékben elsajátította az ehhez szükséges, egyénileg feldolgozott ismereteket. A bizottság ezt, vagyis az egyénileg feldolgozott ismeretanyag rendszerezését, magabiztos visszaadását, felhasználását minősíti. (10-15 dia)
5. Összefoglalás: a szakdolgozat hasznosságának, felhasználhatóságának, továbbfejlesztési lehetőségeinek ismertetése. (1 dia)

A nyelvhelyességi ellenőrzés kötelező!
A kész prezentációt érdemes otthon, vagy baráti társaságban többször is előadni, és az előadás időtartamának függvényében módosítani.

További teendők a záróvizsga után

1. Sikeres védés esetén fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe a dolgozatot. (http.//midra.uni-miskolc.hu)
2. A MIDRA rendszer Dokumentumok menüpontjában található Hallgatói nyilatkozatot ki kell tölteni, és elküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
3. Amennyiben titkosított szakdolgozatról van szó, akkor a Titkosítási Nyilatkozatot/ Bizalmas kezelési kérelmet is el kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
4. Ezután a könyvtárosok ellenőrzik a feltöltött dolgozatot és a nyilatkozat meglétét.
5/a. Ha nincs további teendő, a könyvtár kiállítja az igazolást és ezt megosztja a hallgatóval, valamint a Kar dékáni hivatalával.
5/b. Amennyiben a feltöltött fájl sérült, hibás stb., akkor a könyvtáros e-mailben tájékoztatja a hallgatót a további teendőkről.