Időpontok, bizottságok ▼
A záróvizsgára bocsátás feltételei ▼
A záróvizsga menet ▼
A diploma minősítésének kiszámítása ▼
Tételsorok ▼
Javaslatok a prezentáció megírásához ▼
További teendők a záróvizsga után ▼

A záróvizsgával kapcsolatos általános tudnivalók


1. Időpontok, bizottságok - 2022 tavaszi félév

Június 8. (szerda) 9:00, BSc Korszerű web technológiák és Inf.rendsz.mérnök szakirány 
        (7 fő)
        elnök: dr. Kovács Szilveszter
        tag:  Trembeczki Lóránt
        titkár: Tompa Tamás
        vizsgáztatók: dr. Kovács László, Kunné dr. Tamás Judit, Agárdi Anita, Wagner György
        Inf.Int.1.emeleti könyvtár
        További fontos információk ehhez a záróvizsgához: Lebonyolítás.pdf


Június 9. (csütörtök), 9:00, MSc alk.fejl. szakirány nappali és levelező tagozat
        (4 fő)
        elnök:  dr. Kovács László
        tagok:  Horváth Ferenc
        titkár: Szűcs Miklós
        vizsgáztatók:  dr. Nagy Ferenc, dr. Mileff Péter, dr. Nehéz Károly, dr. Kovács László
        Inf.Int.1.emeleti könyvtár

A záróvizsga lebonyolítása:
A záróvizsga online módon fog történni, a megadott alkalmazás használatával.

A záróvizsga menete:
1. Program bemutatása max. 5 percben. A program működőképességét, a megtervezett funkciók meglétét, futásképességét kell bizonyítani.
2. Szakdolgozat bemutatása max. 5 percben. (téma ismertetése, tervezés ismertetése, megoldási módszerek ismertetése, felhasználhatóság, továbbfejleszthetőség). A bemutatóhoz egy kb. 10 oldalas bemutatót kell készíteni, és azt előadni. Javaslatok a tartalomra: lásd lejjebb! Célszerű a bemutatót a tervezésvezetővel egyeztetni!
3. Tételek kihúzása, azonnali megválaszolása
4. Ha mindenki sorra került, a bizottság tagjai megbeszélik az osztályzatokat, ezután eredményhirdetés.

2. A záróvizsgára bocsátás feltételei

- Abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése, legkésőbb a záróvizsga előtt 5 munkanappal!
- időben leadott szakdolgozat,
- a szakdolgozat legalább elégséges szintű bírálati javaslata,
- megfelelő időben történő jelentkezés a záróvizsgára.

A záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés->Záróvizsgák menüpontban. (Csak az záróvizsgázhat, aki időben jelentkezett!)

Nem feltétel a nyelvvizsga. Letehető a záróvizsga nyelvvizsga nélkül, de a diploma nem adható ki!
Nem záróvizsgázhat az a hallgató, aki határidőre nem jelentkezett be záróvizsgára. (Akkor sem, ha egyébként időben megszerezte az abszolutóriumot!)

Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján. A végbizonyítványról szóló rendelkezések alapján – a záróvizsga későbbi időpontban történő letételekor – különbözeti vizsgára nem kötelezhető a jelölt, viszont a záróvizsga idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján kell a követelményeket teljesítenie.

Technikai feltételek:
- Az abszolutóriumot a vizsgára jelentkezési határidő előtt meg kell szerezni!
- Az indexet a vizsgára jelentkezési határidő előtt le kell adni a tanulmányi osztályon.
- A diplomamunka a benne lévő bírálattal együtt legkésőbb egy héttel a vizsga előtt legyen leadva azon a tanszéken, ahol a védés lesz.

Ha nem az Általános Informatikai tanszéken készítetted a szakdolgozatodat/diplomamunkádat, de a választott szakirányod miatt itt fogsz záróvizsgázni, akkor jelezd a tervezésvezetődnek, hogy legkésőbb egy héttel a záróvizsga előtt küldje el az Általános Informatikai tanszék adminisztrációjába a szakdolgozatodat/diplomamunkádat, a külső és a belső bírálattal együtt!

3. A záróvizsga menete - jelenléti vizsga esetén

A hivatalos kezdő időpont előtt egy órával jelenjen meg az a négy hallgató, akik az ütemezési sorrendben az első négy helyen szerepelnek.
Közülük (a terem függvényében) hárman vagy négyen tételt húznak, és elkezdik azokat kidolgozni.
A hivatalos kezdő időpontban bevonul a bizottság, és minden aznap vizsgázó hallgató. Az elnök megnyitja a vizsgát. Az ülés nyilvános, bárki benn maradhat. Ezután elkezdődik a vizsga.


Szokásos terem elrendezés


A záróvizsga két részből áll:
1. Szakdolgozat védése.
A hallgató a Záróvizsga Bizottság előtt – előzetesen elkészített prezentáció formájában – ismerteti szakdolgozatát kb. 6-8 percben. (A rendelkezésre álló időt mindenképpen javasolt figyelembe venni, mert nem túl szerencsés, ha a hallgatót a mondanivalója közepén félbeszakítják, és ezzel a befejezetlenség érzése alakul ki!)
A prezentáció kötelező, melyhez kivetítőt a tanszék biztosít. A kivetítésre használt számítógép biztosítása, és arra a prezentációk előzetes feltöltése a vizsgázó hallgatók feladata.
A Záróvizsga Bizottság elnöke, valamint tagjai kérdéseket tesznek fel a szakdolgozattal kapcsolatban, figyelembe véve a szakdolgozat bírálatát is. A kérdésekre a hallgatónak felkészülési idő nélkül kell válaszolnia.
Javaslatok a prezentáció megírásához: lásd lejjebb!

2. Szóbeli vizsga a kihúzott tételekből.
A teljes Záróvizsga Bizottság vizsgáztatja a hallgatót a megadott témakörökből. A hallgató a kihúzott tétel alapján, valamelyik vizsgáztató kérésére megkezdi a válaszadást. Vizsga közben nemcsak a tételből, hanem a teljes témakörből is kaphat kérdést a vizsgázó, bármely vizsgáztatótól.
A kihúzott tételek előzetes átgondolására, vázlatos kidolgozására minimum 30 perc felkészülési idő áll a hallgatók rendelkezésére.
Egyszerre csak egy hallgató vizsgázhat, párhuzamos vizsgáztatás nem lehetséges.

Egy vizsgázónak kb. 30 perc áll rendelkezésére a védésre és a szóbeli vizsgára.

Miután levizsgázott egy hallgató és elhagyta a termet, az ütemezési sorrendben következő hallgató tételt húz, és megkezdi a felkészülést.

Ha minden hallgató levizsgázott, a Záróvizsga Bizottság zárt ülést tart, megbeszéli és értékeli a vizsgázók teljesítményét, melyet jegyzőkönyv formájában rögzítenek, és a teljes bizottság aláírásával hitelesít. Ezután kerül sor az eredmények ismertetésére.

A diploma minősítésének kiszámítása


MSc képzésben végzők esetén:

OP – Operációkutatás tantárgy jegye
IK – Információ- és kódelmélet tantárgy jegye
DM – Diszkrét matematika tantárgy jegye
AV – Algoritmusok és vizsgálatuk tantárgy jegye
AA=(OP+IK+DM+AV)/4, alaptárgyi átlag (két tizedesig kiszámolva) (Pl: (2+3+4+2)/4=2,75)

DT – A diplomatervre kapott osztályzat (Pl: 5,00)

T1 – az első vizsgatárgy jegye
T2 – a második vizsgatárgy jegye
VA=(T1+T2)/2, a vizsgatárgyak átlagjegye (két tizedesig kiszámolva) (Pl: (5+4)/2=4,50)

A diploma minősítése:
D=(AA*0,2+DT*0,5+VA*0,3), az alaptárgyi átlagból, a diplomatervből és a vizsgatárgyak átlagából képzett átlag, (Pl: 2,75*0,2+5,00*0,5+4,5*0,3)=4,40), mely szöveges minősítéssel kerül beírásra.


BSc képzésben végzők esetén:

MT – matematika szigorlat jegye
SZ – számítástechnika szigorlat jegye
AA=(MT+SZ)/2, a szigorlati átlag (két tizedesig kiszámolva) (Pl: (2+3)/2=2,50)

SzD – A szakdolgozatra kapott osztályzat (Pl: 5,00)

T1 – az első vizsgatárgy jegye
T2 – a második vizsgatárgy jegye
VA=(T1+T2)/2, a vizsgatárgyak átlagjegye (két tizedesig kiszámolva) (Pl: (5+4)/2=4,50)

A diploma minősítése:
D=(AA*0,2+SzD*0,4+VA*0,4), a szigorlati átlagból, a szakdolgozatból és a vizsgatárgyak átlagából képzett átlag, (Pl: 2,5*0,2+5,00*0,4+4,5*0,4)=4,30), mely szöveges minősítéssel kerül beírásra.


A hagyományos képzésben végzők esetén:

MT – matematika szigorlat jegye
FZ – fizika szigorlat jegye
SZ – számítástechnika szigorlat jegye
AA=(MT+FZ+SZ)/3, a szigorlati átlag (két tizedesig kiszámolva) (Pl: (4+3+3)/3=3,34)

SzD – A szakdolgozatra kapott osztályzat (Pl: 5,00)

T1 – az első vizsgatárgy jegye
T2 – a második vizsgatárgy jegye
T3 – a harmadik vizsgatárgy jegye
VA=(T1+T2+T3)/3, a vizsgatárgyak átlagjegye (két tizedesig kiszámolva) (Pl: (5+4+4)/3=4,34)

A diploma minősítése:
D=(AA+SzD+VA)/3, a szigorlati átlagból, a szakdolgozatból és a vizsgatárgyak átlagából képzett átlag, (Pl: 3,34+5,00+4,34)/3=4,23), mely szöveges minősítéssel kerül beírásra.


Szöveges minősítés:
4,51 – 5,00 - kiváló
3,51 – 4,50 - jó
2,51 – 3,50 - közepes
2,00 – 2,50 - elégséges

Tételsorok

A záróvizsgára jelentkezett hallgatók – függetlenül attól, hogy melyik évben szereztek abszolutóriumot, az aktuális évben kiadott tételsorból tesznek záróvizsgát.
A tételsorok a Tanszék weblapján találhatók.Javaslatok a prezentáció megírásához

Az előadás időtartama legyen 6-8 perc.
Stílusa legyen visszafogott, szolid, egyszerű.
A kivetített diák javasolt száma 10, max:12. Ennél több diáról már nem lehet érdemi információkat közölni a fenti időkeretben.
A diákon ne legyenek hosszú szövegek, inkább egy jó erős vázlatot készítsetek, címszavakból, ábrákból.
Egy dián legyen kb. 8-10 sor, viszonylag nagy betűmérettel (24-28, betűtípustól függően).
Ne legyen a mindenképp szükségesnél több effektus (animáció, áttűnés), ne legyenek hanghatások.
A prezentációt elő kell adni, felolvasás tilos!

Az előadás javasolt tematikája:
1. Feladat címe, tervezésvezető (konzulens) nevének, beosztásának, munkahelyének ismertetése. (1 dia)
2. Miért választotta ezt a témát? A téma aktualitásának, érdekességének, a megoldott probléma jelentőségének kiemelése. (1 dia)
3. A konkrét megoldandó feladatok ismertetése (a feladatkiírás szerint). Vagyis mit kellett megtervezni, kiszámolni, megvalósítani… (1 dia)
4. A feladat megoldásának ismertetése, kiemelve a sok problémát okozó, a konzulens nélkül megoldhatatlan, a több különböző módon megoldott, a további lehetőségeket rejtő, a szokásostól eltérő, a rendkívül érdekes részeket, meggyőzve ezzel a bizottságot arról, hogy a hallgató megismerte az adott témakört, és teljes mértékben elsajátította az ehhez szükséges, egyénileg feldolgozott ismereteket. A bizottság ezt, vagyis az egyénileg feldolgozott ismeretanyag rendszerezését, magabiztos visszaadását, felhasználását minősíti. (10-15 dia)
5. Összefoglalás: a szakdolgozat hasznosságának, felhasználhatóságának, továbbfejlesztési lehetőségeinek ismertetése. (1 dia)

A nyelvhelyességi ellenőrzés kötelező!
A kész prezentációt érdemes otthon, vagy baráti társaságban többször is előadni, és az előadás időtartamának függvényében módosítani.

További teendők a záróvizsga után

1. Sikeres védés esetén a zvb. jegyző kiállít a védésről egy nyilatkozatot.
2. A nyilatkozat birtokában fel kell tölteni a szakdolgozat/diplomamunka szövegét az ME MIDRA rendszerébe. (midra.uni-miskolc.hu)
3. Ezután el kell sétálni személyesen a könyvtárba, és kérni kell egy igazolást a sikeres feltöltésről.
4. Ezt az igazolást el kell juttatni a Kar tanulmányi csoportjához, mert csak ennek megléte esetén adja ki a Kar az Oklevelet.