<< Beiskolázás főoldal

MÉRNÖKINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Nappali képzés: nem

Levelező képzés: nem

Duális képzés: nem

Távoktatás: IGEN

Bővebben a FOSZ képzésről


A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés (Information Technology Engineer)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- szakképzettség:

  - felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-asszisztens

  - felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens

  - felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

  - Network Information Technology Engineer Assistant

  - System Administrator Engineer Assistant

  - Telecommunication Technology Assistant

  - választható szakirányok: hálózati informatika, rendszergazda, telekommunikáció

Képzési terület: informatika

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).

  - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra, amelyből az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

  - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja:

  A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

  A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.