BSC záróvizsga információk

2021.09.01-től érvényes BSc és MSc kérdések: zv_BSc_MSc_kerdesek.pdf  

 

A vizsga két fő részből áll. Az első részben a szakdolgozat bemutása, védése történik kb 10 perc időterjedelemben. A védéshez célszerű prezentációt is készíteni kb 10-15 oldal terjedelemben. Ezt követően a bizottság kérdéseket tehet fel a dolgozattal kapcsolatban. A vizsga második részében a kihúzott tételekből vizsgazik a hallgató. Kérjük készítsen átfogó vázlatot a felkészülés során.

Az oklevél minősítésének kiszámítása a BSc képzésben végzők esetén
   1: A szakdolgozatra kapott osztályzat (SzD)
   2: A két vizsgatárgy eredményének átlaga (VA)
       T1 – Első vizsgatárgy jegye
       T2 – Második vizsgatárgy jegye
       VA= (T1 + T2) / 2, két tizedesig kiszámolva
   3: Szigorlatok eredményeinek átlaga (SzA):
       MAT – Matematika szigorlat jegye
       SZT – Számítástechnika szigorlat jegye
       SzA= (MAT + SZT) / 2, két tizedesig kiszámolva

   Az oklevél minősítése:
      OM= SzD * 0,4 + VA * 0,4 + SzA * 0,2

   Az oklevébe a számadatnak megfelelő szöveges minősítés kerül beírásra:
   4,51 – 5,00 - Kiváló
   3,51 – 4,50 -
   2,51 – 3,50 - Közepes
   2,00 – 2,50 - Elégséges

 

Záróvizsga tantárgyak a mérnök informatikus alapszakon (BSc)

           

A záróvizsga két szakmai tárgyból áll.

Az 1. számú záróvizsga tárgy: Informatika

Az Informatika záróvizsga tantárgyi összetevői a képzésben: Adatbázis rendszerek I., Adatbázis rendszerek II., Mesterséges intelligencia alapjai.
 


A 2. számú záróvizsga tárgy a Korszerű Web technológiák szakirányon:

Web technológiák (Webszolgáltatások és technológiák, Web-es alkalmazások)

A 2. számú záróvizsga tárgy az Informatikai rendszermérnök szakirányon:

Rendszerüzemeltetés (Rendszerüzemeltetés I.,Rendszerüzemeltetés II.) 


A záróvizsga kérdések (2016.12.08-tól)


 

Informatika

Adatbázis rendszerek I.

1. Szemantikai  adatmodellek: adatbázisok jellemzése, szerepe. szemantikai modellek szerepe és jellemzése, az ER modell elemei; az EER jellemzése; UML osztálydiagram elemei
2. Relációs adatmodell: relációs adatmodell előnyei, strukturális rész, kapcsolatok ábrázolása, integritási elemek ábrázolása, a relációs algebra elemei: szelekció, projekció, alap join, szelekciós és outer join, csoportképzés és aggregáció.

3. SQL  nyelv: SQL  nyelv  parancsai:  DDL  (CREATE,  DROP,  ALTER),  DML  (INSERT,  UPDATE, DELETE) és DQL (SELECT) parancsok. Az al-SELECT használata és speciális operátorai.
4. Adatbázis objektumok kezelése: Nézeti tábla kezelése és használata; Indexek kezelése és használata, B-fa struktúra; Adatbázis védelmi modellje, eszközei és parancsai. Adatbázisok DAC
védelmi eszközök és használatuk, a MAC modell alapjai
5. Adatbázis  tervezés. Adatbázis  kialakítás lépései,  adatbázis  kezelő rendszerek  struktúrája, normalizálás, FD szerepe és feltárása, normálformák, dekompozíciós szabályok
  

Adatbázis rendszerek II.

6. Az SQL API felületek osztályozása. Az egyes API típusok jellemzése. A JDBC/ADO architektúra típusai. Alap osztályok bemutatása. Adatkapcsolat felvétele, Lekérdezési és módosítási műveletek megvalósítása, Kétfázisú végrehajtás.
7. Tárolt  eljárások  és  függvények jellemzése, a PL/SQL nyelv  alapjai. Vezérlési elemek és adatsrtuktúrák. Cursorkezelés elemei. Hibakezelés elemei. Fontosabb csomagok.
8. Tranzakció kezelés  elemei.  Tranzakció  és  history  fogalma.  Az RA,  ACA,  ST,  SR  history típusok. Tranzakció kezelés megvalósítása zárolással. Helyes zárolás fogalma és tulajdonságai. Izolációs szintek.
9. Aktív  adatbázis elemek, tárolt eljárások, triggerek és jobok működési modelljei; Triggerek programozása.
10. Művelet végrehajtás: a végrehajtás struktúrája. Algebrai műveleti gráf és optimalizálása. A QEP fogalma és optimalizálása.

 

Mesterséges intelligencia alapjai

11. Tudásszemléltetés formális logikával
A tudásszemléltetés szükségessége, módszerei. A propozíciós és a predikátum logika jellemzői. Szintaxis, szemantika. A predikátum kifejezés értékének függése a doménválasztástól. A predikátum logika és a Prolog programnyelv kapcsolata.

12. A szemantikus háló és a keret alapú tudásszemléltetés
A szemantikus háló lényege, jellemzői, problémái. A keretalapú tudásszemléltetés lényege, részei, ábrázolása. A keretek előnyei. Keretkezelõ nyelvek. Események leírása scriptekkel (forgatókönyvekkel). A koncepcionális primitívek.

13. Keresési módszerek a mesterséges intelligenciában
Vak és heurisztikával irányított keresés módszerei. A mélységben először és a szélességben először algoritmus. Elágaztatás és ugrálás. A heurisztikus függvény fogalma. A legjobbat először és az A* algoritmus működése.

14. Szabályalapú szakértőrendszerek
A tudásfeldolgozás fogalma, lépései. Tudáskinyerési technikák. A szabályalapú tudásszemléltetés jellemzői. Előre- és hátraláncolás működése, előnyös alkalmazási területei. A szakértőrendszer definíciója, felépítése, az egyes részek szerepe.

15. Mesterséges neurális hálók
A neurális hálók összetevői. A mesterséges neuron, átviteli függvényei, működése. Hálózati topológiák. Előrecsatolás, hátracsatolás, versengés, együttműködés. Tanulási módszerek, elvek. Az ART háló felépítése, működése.

 

Web technológiák

 

Webszolgáltatások és technológiák

1. WWW,  HTTP,  HTML.  Ismertesse  a  WWW-t. Mutassa be a HTTP protokollt, annak felépítését, működését. Ismertesse a HTML nyelvet. Külön térjen ki a HTML5 nyújtotta lehetőségekre.
2. CSS. Ismertesse a CSS felépítését. Mit jelent a kaszkádolás a CSS esetén? Mutassa be hogyan lehet kijelölni elemeket CSS segítségével. Térjen ki a CSS 3 nyújtotta új formázási lehetőségekre. Hogyan lehet oldal struktúráját kialakítani CSS segítségével.
3. JavaScript: Ismertesse a JavaScript nyelvet. Mire lehet használni? Mutassa be a fontosabb vezérlési szerkezeteket. Ismertesse a JavaScript-ben kezelhető típusokat és hogy mit jelent a gyengén típusosság. Hogyan lehet egy HTML oldal elemeit elérni és módosítani  a  JavaScript segítségével?
4. Ismertesse az AJAX technológiát és a JSON adatformátumot. Hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz? Mire lehet használni ezeket a technológiákat?
5. XML adatmodell magadási lehetőségei. Ismertesse a DTD és az XSD nyújtotta lehetőségeket, korlátokat, a támogatott adattípusokat és integritási elemeket.
6. XML állományok feldolgozásának lehetőségei. Ismertesse a SAX és a DOM API-kat. Térjen ki a működésükre, lehetőségeikre és korlátaikra.

 

Web-es alkalmazások (Java)

7. Servletek. A servlet és a server container fogalma, A servlet és kliensének kapcsolata.  A java servlet  feladatai, életciklusa, inicializációja. Kliens kérés kiszolgálása java servlettel. Webes alkalmazások struktúrája.
8. A JSP technológia célja, főbb tulajdonságai. A JSP életciklusa és inicializációja. Statikus és dinamikus tartalom készítése. JSP script elemek. JSTL nyújtotta lehetőségek.
9. Spring keretrendszer nyújtotta lehetőségek. Kérés kiszolgálása a Spring keretrendszerben. Mire szolgált a dispatcher servlet és hogyan lehet konfigurálni?
10. Ismertesse az MVC architektúrát. Hogyan lehet megvalósítani Java Servletek, JSP lapok valamint Spring segítségével.

Web-es alkalmazások (C#)

7. Ismertesse az MVC architektúrát.Alkalmazás életciklus. Weblapok hierarchiája. Elérési útvonalak kezelése.
8. Vezérlők. Modell. Entity Framework Core. Entitás adatmodellek használata.
9. Nézetek és kezelése. Parciális nézetek. Elrendezés (layout). Fájltartalom kezelése.
10. Adatbevitel és validáció. Adatbevitel űrlapokban. Tag helperek. Validáció a nézetben/nézetmodellben. Kliens oldali validáció.

Rendszerüzemeltetés

Rendszerüzemeltetés I.
1. Adatközpontok
Modern kiszolgálórendszerek és adatközpontok tulajdonságai (teljesítmény, erőforrások, menedzsment, hibatűrés, megbízhatóság növelés, redundancia, környezeti tényezők).
2. Adattárolás
Teljesítmény és hibatűrés az adattárolásban. RAID tömbök tulajdonságai (JBOD, RAID0, RAID1, RAID10/0+1, RAID5, RAID6). Backup lehetőségek, szalag alapú tárolás (LTO/DDS), szalag könyvtárak (Tape library).
3. Storage Area Network (SAN)
Storage Area Network (SAN) koncepció. Konkrét SAN megvalósítások: FibreChannel, iSCSI. Topológiák, szolgáltatások.
4. Filerendszerek struktúrája
Filerendszerek tipusai (lokális, hálózati, pszeudó, klaszter). Naplózó filerendszerek. Modern filerendszerek tulajdonságai. Flash alapú filerendszerek alapkoncepciója. Logikai kötetkezelés (LVM).
5. Virtualizáció
Virtualizációs technológiák: emuláció, konténer, paravirtualizáció, hardver támogatott virtualizáció. Alkalmazhatóság, különbségek a technológiák között, live-migration, felhő technológia alapjai.

Rendszerüzemeltetés II.
1. Web szerverek, file szerverek, adatbázis kiszolgálók
2. Elektronikus levelező rendszerek, tartalomszűrés
3. Rendszerfelügyelet, monitorozó rendszerek
4. Tipikus SOHO infrastruktúra kiépítés és üzemeltetés
5. Hálózati csomópont kialakítása (VLAN, VPN, proxy, csomagszűrés, VoIP, Samba, WAN)


Utolsó frissítés: 2021.10.25.