Ezen a helyen találhatók a tanszék által a hallgatók részére a 2022/2023-as tanévre kiírt

  • komplex témák,
  • szakdolgozat témák,
  • diplomamunka témák,
  • TDK témák.

A dőlt betűvel jelzett témákat már legalább egy hallgató választotta!

 

Kern Communications Systems Kft.

Kapcsolatfelvétel Kovács Lászlónál

 
Cím és rövid leírás                                      TDK BSc MSc

Univerzális - 4G/Bluetooth LE IoT gateway fejlesztése Sierra Wireless mangOH platform alapon
A feladat célja olyan IoT gateway szoftver alaprendszer kifejlesztése, ami biztosítja az LTE WAN és Cloud rendszerhez való kapcsolódás funkciókat, valamint megvalósítja a BTLE kommunikációs funkciókat és támogatja különböző típusú Bluetooth LE végberendezések integrációját.

  X  
Vállalati környezetben alkalmazott IoT rendszerekbe kötött szenzor hálózatok elterjedése, alkalmazási területe
A különböző felhasználási területeken nem IoT rendszerekkel szembeni előnyök bemutatása
A vállalatok életében szükséges a működéssel kapcsolatos adatok begyűjtése, elemzése és tárolása, legyen az egy termelő vállalat, logisztikai központ vagy kereskedelmi vállalat.
A dolgozat célja az IoT rendszerbe kötött sokféle szenzor megoldás kategorizálása, a megoldások áttekintése, összehasonlítása egymással és az előnyeik bemutatása a nem IoT rendszerekkel szemben.
  X  

 

 Árvai László (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.)

Kapcsolatfelvétel Mileff Péternél, vagy közvetlenül Árvai Lászlónál

Cím TDK BSc MSc

Pilóta nélküli repülőgépek földi állomásának tervezése és implementálása mobil platformra (Android)

X X X

Fedélzeti kamera alapú navigációs algoritmusok vizsgálata és implementálása pilóta nélküli repülőgépek és vezető nélküli földi járművek részére

X X X

Mesterséges intelligencia (fuzzy, neuronháló) alapú fedélzeti, felügyeleti algoritmusok fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek és földi járművek részére

X X X

3D-s szintetikus kijelző (Synthetic Vision System) fejlesztése földi állomás számára

X X X

Forgatható repülőgép fedélzeti kamera képének megjelenítése Oculus Rift segítségével

X X X

Pilóta nélküli repülőgépek és földi járművek szimulációjára és 3D-s megjelenítésére alkalmas programok vizsgálata és értékelése, illetve teljes HIL, SIL szimulációs környezetbe integrálhatóságának vizsgálata, integrációs felületek elkészítése

X X X

Helyből felszálló pilóta nélküli repülőgépek stabilitás szabályzó algoritmusainak (PID, fuzzy, neuronháló, modell alapú (fly-by-wire)) tervezése, implementálása, összehasonlítása

X X X

 

Baksáné Varga Erika

Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Nevezetes algoritmusok szemléltetése Lego robotokkal X
Adatbányászathoz adathalmaz gyűjtemény létrehozása X
Robot programozás (az ME Robot munkacsoport tagjainak) X
Informatika verseny weboldalának elkészítése
X
Szövegbányászati feladatok megoldása magyar nyelvre (például dokumentum eredetiségének ellenőrzése, Covid oltással kapcsolatos véleménykutatás, stb.) X
Programkódok vizsgálata szövegbányász módszerekkel X

 

Barabás Péter
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc

 

Földes István
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Turing gépek és egyéb automaták (Turing machines and other automata) X X X
Aritmetikai algoritmusok (Arithmetic algorithms) X X
Boole függvények (Boolean functions) X X X
Az információbiztonság büntetőjogi védelmének informatikai kérdései  (Information technology issues raised by cybercrime legislation) X X X

 

Kecskeméti Gábor
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Virtuális gép kérések ütemezése infrastruktúra szolgáltatás jellegű számítási felhőkben     X
Virtuális gép rendszerképek optimalizálási algoritmusainak analízise, rendszerkép tartalom szelekciós, darabolási és csoportosítási módszerek     X
Infrastruktúra szolgáltatás kapcsolása a VirtualBox virtuális gép monitorhoz   X X

 

Kovács László
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Több-elosztóhelyes utazó ügynök probléma optimalizálási módszereinek elemzése   X
Oracle APEX alapú workflow rendszerek fejlesztése   X
Generikus típusok XMLSchema környezetben   X
Neo4J adatbázis hatékonyságának elemzése az ontológia modellezésében  X
Speciális hierarchikus táblázatkezelő mintarendszer kidolgozása   X
XSLT programok helyességének ellenőrzése    X  
Statisztika alapú szótövező program fejlesztése, tesztelése    X
Struktúra kidolgozása indexelési és tömörítési funkciók integrálására X X
Természetes nyelvi felület kidolgozása tantárgyi információs laphoz X
PhP-mySQL ás APEX-Oracle rendszerek összevetése X
JSON séma fejlesztése  X X

 

Kovács Szilveszter
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Fuzzy hálózati betörésjelző rendszerek (Intrusion Detection System, FRI–IDS)   X
Fuzzy szabályinterpolációs módszerek és alkalmazásaik   X
Fuzzy interpolációs állapotgép viselkedésmodellek X X
Fuzzy interpolációs Q-learning (FRIQ-Learning) alkalmazások   X

 

Krizsán Zoltán
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Erőforrást ütemező alkalmazás implementáció Spring frameworkben (esetleg JS). Figyeli a munka szüneti napokat.   X
FRI FIVE keretrendszer, benchmark rendszer implementálás C, vagy Python, vagy JS (Angular). Tanszéken folyó kutatásba csatlakozás.    X X X
Oktatást segítő micro service architektúra fejlesztés (saját projekt)    X
Docker image-ek készitése Devops, java, python   X
Webalkalmazás motorok, EJB motorok összehasonlítása    X  
Portál változás figyelő rendszer kifejlesztése (Spring vagy JS)   X  X
Böngészést segítő alkalmazás készítése (browser plugin). Figyeli a felhasználó szokásait.   X
Egyszerű task manager különböző nézettel. Sorrendet képez a fontos, és sürgös ticketekből. JS (Angular) Java Spring  X X
Fuzzy demonstrációs portál fejlesztés. QtFuzzyLite mintájára egy kliens (Angular) szerver (Spring) alkalmazás.  X X X

 megjegyzés: Minden témát csak csoportosan lehet fejelszteni, heti közös beszámolókkal, megbeszéléssekkel.

Mileff Péter
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Modern szoftver renderer készítése (GPU nélküli megjelenítés, optimalizálás). 2D és 3D képalkotó megoldások kidolgozása.   X X
Modern grafikai effektek: Lightmapping, parallax mapping, bump mapping, glow effect, Ambient Occlusion, stb   X X
3D level editor készítése   X X
2D,3D material editor készítése   X X
Fények leképzése és árnyékok megvalósítása a számítógépes grafikában   X X
Szkriptelési megoldások a játékfejlesztésben (LUA, stb)   X X
Modern grafikus motor tervezése és implementálása    X X
Sugárkövetés (Raytracig), Global illumination lehetséges megvalósításai. CPU illeve GPU megoldások    X X
Lightmapper (fénytérképezõ) szoftver készítése. Egy szoftver, amely elõre képes a modellek árnyékainak generálására és tárolására    X X
Valósidejû domborzatmodellezés. Víz, tükrözõdés, erdõk, folyók. Valós idejû terrain editor.    X X
Voxel alapú megjelenítés, mixelt poligon alapú grafika    X X
Grafikus 2D-3D API tervezés    X X
GPGPU, OpenCL, CUDA    X X
Erõforráskezelés, optimalizálás    X X
Mobil (Android) játékfejlesztés    X X
HTML5 canvas alapú játékfejlesztési megoldások    X X
SSE2 alapú szoftveres 2D és 3D renderelő motor készítése. (GPU gyorsítás nélküli vizualizáció, raszterizáció)     X  
Sugárkövetés modern GPU-kon    X  

 

Smid László
Cím TDK BSc MSc
Flutter alkalmazás készítése  
Power Apps alkalmazás készítése (vagy AI felhasználásával)  
Home Security System készítése Raspberry Pi segítségével  
Business website készítése Squarespace 7 segítségével  
Tkinter GUI alkalmazás fejlesztése  
IPython interaktív számítás és vizualizáció  
Visual Scripting Unreal Engine-hez  
Unity 5/2017/...  
Cryptovalut_$_k   X
Közúti áruszállító járatok optimális üzemanyag ellátásának tervezése (meglévő optimalizálási algoritmus mellé)   X X
Mobilfejlesztés Xamarin segítségével  
ASP.NET MVC5/6/Core technológia alkalmazása  
Windows 10/11/Universal Windows Platform/UWP alkalmazás fejlesztése  
Windows Phone/Silverlight alkalmazás vagy Windows Phone/XNA játék fejlesztése  
Robotos egységrakomány-képzés szimulációja  
Számítógéppel segített robotos környezet tervezése és tesztelése  
Logisztikai rendszer szimulációja vagy rendszerek számítógéppel segített telepítése  
Petri háló-szimulátor  
Számítógéppel segített járattervezés  
Közösségi alkalmazásfejlesztés (OpenSocial Dev App, OpenSocial API, facebook, Google+)  
Refaktoring  

 

Szűcs Miklós
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Webes nyilvántartórendszer készítése (különböző témákban)
  X  
Óvodai nyilvántartó program (mobil prg.)
  X  
Személyes adatokat nyilvántartó program (mobil prg.)
  X  
Termékeket nyilvántartó program (mobil prg.)
  X  
Számonkérő program fejlesztése egy programozás jellegű tantárgyhoz   X  
Mini szakértői rendszer fejlesztés (java grafika)   X  

 

Tompa Tamás
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
FRIQ-learning (Matlab) kompatibilis robot fejlesztése, megvalósítása (pl.: fordított inga, egyensúlyozó robot)     X   X
Flappy Bird játék betanítása FRIQ-learning megerősítéses tanulási módszerrel (Matlab)
  X   X
Space Invaders játék betanítása FRIQ-learning megerősítéses tanulási módszerrel (Matlab)
  X   X
Q-learning algoritmus megvalósítása egy adott roboton (Lego EV3, TurtleBot, stb)     X   X
Q-learning algoritmus implementálása a ROS (Robot Operating System) rendszerbe   X   X   X
Szakdolgozat/Komplex/Projekt nyilvántartó alkalmazás fejlesztése   X
Tetszőleges alkalmazás (saját ötlet) fejlesztése Java nyelven   X   X
FRIQ-learning port-olása Python nyelvre (Matlab -> Python)   X   X
Publikációk nyilvántartása MTMT API használatával (web, Spring)   X   X

 

Vincze Dávid
A konkrét témákról érdeklődjön személyesen, ha valamelyik témakör felkeltette érdeklődését!
TDK BSc MSc
Linux kernel: kiegészítések, módsítások, optimalizálások, stb. Szükséges: stabil C programozási ismeretek, stabil operációs rendszerek ismeretek, Linux rendszerek ismerete. X X X
Linux alkalmazások: főként szerver környezetben használatos alkalmazások kibővítése, optimalizálása. Szükséges: stabil C vagy PERL programozási ismeretek, Linux rendszerek ismerete, esetenként hálózati ismeretek, néhol SIMD (MMX/SSEx) ismeretek. X X X
Mesterséges intelligencia: A FRIQ-learning megerősítéses gépi tanulási módszer alkalmazásai, kibővítése, optimalizálása. Szükséges: tetszőleges programnyelv, környezet (javasolt: C, MATLAB) ismerete. X X X
Mesterséges intelligencia: Fuzzy szabály interpoláció alapú fuzzy automaták, irányító rendszerek kialakítása. Szükséges: tetszőleges programnyelv, környezet (javasolt: C, MATLAB) ismerete. X X X
Mesterséges intelligencia: Etológiai indíttatású modellek készítése, transzformálása, optimalizálása. Szükséges: tetszőleges programnyelv, környezet (javasolt: C, MATLAB) ismerete. X X X

Játékfejlesztés: "Reunion" c. játék reimplementalasa Linux alá. Szükséges: tetszőleges programnyelv (javasolt: C vagy Python) ismerete, Linux alapismeretek.

X X X

 

Wagner György
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Biztonság Windows operációs rendszernél X X X
Védelem Windows operációs rendszernél X X X
Titkosítás X X X