Ezen a helyen találhatók a tanszék által a hallgatók részére a 2017/2018-as tanévre kiírt

  • komplex témák,
  • szakdolgozat témák,
  • diplomamunka témák,
  • TDK témák.

A dőlt betűvel jelzett témákat már legalább egy hallgató választotta!

 

 Árvai László (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.)

Kapcsolatfelvétel Mileff Péternél, vagy közvetlenül Árvai Lászlónál

Cím TDK BSc MSc

Pilóta nélküli repülőgépek földi állomásának tervezése és implementálása mobil platformra (Android)

X X X

Fedélzeti kamera alapú navigációs algoritmusok vizsgálata és implementálása pilóta nélküli repülőgépek és vezető nélküli földi járművek részére

X X X

Mesterséges intelligencia (fuzzy, neuronháló) alapú fedélzeti, felügyeleti algoritmusok fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek és földi járművek részére

X X X

3D-s szintetikus kijelző (Synthetic Vision System) fejlesztése földi állomás számára

X X X

Forgatható repülőgép fedélzeti kamera képének megjelenítése Oculus Rift segítségével

X X X

Pilóta nélküli repülőgépek és földi járművek szimulációjára és 3D-s megjelenítésére alkalmas programok vizsgálata és értékelése, illetve teljes HIL, SIL szimulációs környezetbe integrálhatóságának vizsgálata, integrációs felületek elkészítése

X X X

Helyből felszálló pilóta nélküli repülőgépek stabilitás szabályzó algoritmusainak (PID, fuzzy, neuronháló, modell alapú (fly-by-wire)) tervezése, implementálása, összehasonlítása

X X X

 

Baksáné Varga Erika

Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc

 

Barabás Péter
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc

 

Elek Tibor
Cím                                                                                                                                                                        TDK BSc MSc
Tetszőleges Java technológiákat használó alkalmazás készítése. Egy konkrét hozott feladatra alkalmazás fejlesztés.    X  
Tetszőleges .NET technológiákat használó alkalmazás készítése C# nyelven. Egy konkrét hozott feladatra alkalmazás fejlesztés.   X  
.NET Enterprise Library egyes blokkjainak bemutatása működő programmal vagy programokkal.   X  

 

Kecskeméti Gábor
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Virtuális gép kérések ütemezése infrastruktúra szolgáltatás jellegű számítási felhőkben     X
Virtuális gép rendszerképek optimalizálási algoritmusainak analízise, rendszerkép tartalom szelekciós, darabolási és csoportosítási módszerek     X
Infrastruktúra szolgáltatás kapcsolása a VirtualBox virtuális gép monitorhoz   X X

 

Kovács László
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
xQuery with Update és az SQL funkcionális összevetése, konverziós program készítése    X  
xForms generálása XML séma leírásból    X  
XSLT programok helyességének ellenőrzése    X  
Statisztika alapú szótövező program fejlesztése, tesztelése    X  
Struktúra kidolgozása indexelési és tömörítési funkciók integrálására   X  
Szöveg szerkesztő API kidolgozása   X  
XML sémákhoz adatkezelő XForms űrlap generálása     X  
Az SQLServer hatékonyságjavító moduljainak elemzése    X  
A perzisztens Java API felületek elemzése    X  
A relációs és az objektum relációs adatkezelés összevetése   X  
Az SQLServer és az Oracle RDBMS szabadszöveg feldolgozó moduljainak összevetése   X  
Természetes nyelvi felület kidolgozása tantárgyi információs laphoz   X  
XML alapú dokumentum modellek konverziós lehetőségink vizsgálata   X  

 

Kovács Szilveszter
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Hálózatbiztonság és hálózat felügyelet (vezetékes és vezeték-nélküli hálózatokban).    X  
Intelligens számítási módszerek alkalmazása pl. etológiai modellekben.   X  
Mobil robot mintarendszer kialakítása (Nikko Iracer kisautók távvezérlése).   X  

 

Krizsán Zoltán
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
FLEX UML editor    X  
PHP keretrendszerek összehasonlítása     X  
Struts1 -Struts2 keretrendszer ismertetése, használata    X  
Docbook konverziók    X  
JAVA memory leak analizáló    X  
Webalkalmazás motorok, EJB motorok összehasonlítása    X  
Brillien rendszer megismerése, alkalmazása    X  
Webes alkalmazás fejlesztőt segítő rendszer fejlesztése.     
Portál változás figyelő rendszer kifejlesztése   X  
Böngészést segítő alkalmazás készítése   X  

 

Mileff Péter
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Modern szoftver renderer készítése (GPU nélküli megjelenítés, optimalizálás). 2D és 3D képalkotó megoldások kidolgozása.   X X
Modern grafikai effektek: Lightmapping, parallax mapping, bump mapping, glow effect, Ambient Occlusion, stb   X X
3D level editor készítése   X X
2D,3D material editor készítése   X X
Fények leképzése és árnyékok megvalósítása a számítógépes grafikában   X X
Szkriptelési megoldások a játékfejlesztésben (LUA, stb)   X X
Modern grafikus motor tervezése és implementálása    X X
Sugárkövetés (Raytracig), Global illumination lehetséges megvalósításai. CPU illeve GPU megoldások    X X
Lightmapper (fénytérképezõ) szoftver készítése. Egy szoftver, amely elõre képes a modellek árnyékainak generálására és tárolására    X X
Valósidejû domborzatmodellezés. Víz, tükrözõdés, erdõk, folyók. Valós idejû terrain editor.    X X
Voxel alapú megjelenítés, mixelt poligon alapú grafika    X X
Grafikus 2D-3D API tervezés    X X
GPGPU, OpenCL, CUDA    X X
Erõforráskezelés, optimalizálás    X X
Mobil (Android) játékfejlesztés    X X
HTML5 canvas alapú játékfejlesztési megoldások    X X
SSE2 alapú szoftveres 2D és 3D renderelő motor készítése. (GPU gyorsítás nélküli vizualizáció, raszterizáció)     X  
Sugárkövetés modern GPU-kon    X  

 

Smid László
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Home Security System készítése Raspberry Pi segítségével  
Business website készítése Squarespace 7 segítségével  
Tkinter GUI alkalmazás fejlesztése  
IPython interaktív számítás és vizualizáció  
Visual Scripting Unreal Engine-hez  
Unity 5  
Wireshark  
AWS  
Flask    X
Cryptovalut_$_k    X
Post-quantum crypto algoritmusok elemzése   X
Legszűkebb rács és/vagy legrövidebb vektor problémája
(Shortest Vector Problem/SVP, Closest Vector Problem/CVP)
  X
Közúti áruszállító járatok optimális üzemanyag ellátásának tervezése (meglévő optimalizálási algoritmus mellé)      
Mobilfejlesztés Xamarin segítségével  
ASP.NET MVC5/6 technológia alkalmazása  
ASP.NET Core technológia alkalmazása      
Windows 8/10/Universal Windows Platform/UWP alkalmazás fejlesztése  
Windows Phone/Silverlight alkalmazás fejlesztése  
Windows Phone/XNA játékfejlesztés  
Robotos egységrakomány-képzés szimulációja  
Számítógéppel segített robotos környezet tervezése és tesztelése  
Logisztikai rendszer szimulációja  
Logisztikai rendszerek számítógéppel segített telepítése  
Petri háló-szimulátor  
Számítógéppel segített járattervezés  
Közösségi alkalmazásfejlesztés (OpenSocial Dev App, OpenSocial API, facebook, Google+)  
Refaktoring  
SharePoint  
CMS fejlesztése (Joomla, Drupal, stb.)  
Közösségi portál kialakítása adatbányászat segítségével  
Tartós alacsonyszintű nehézségi gyorsulás mérése/feldolgozása/elemzése polgári repülésnél (4000 m alatti magasság, plusz oxigénbelégzés nélkül)  
Automatikus munkaidő-nyilvántartó rendszerhez modul fejlesztése (JavaScript, CSS, ill. Java szerver oldali fejlesztése)  
Összetett Ant konfigurációs állományok automatizált átalakítása Maven konfigurációs állományokra  
Digitális aláírással védett dokumentumok tárolása és kezelése nyílt forrású DMS rendszerben (Alfresco ECM rendszer CMIS felületén keresztül)  
Integrált üzleti folyamat kezelővel (BPM) rendelkező SOA termékek (pl. JBoss SwitchYard és jBPM5, IBM BPM, Oracle SOA suite és BPM suite) összehasonlítása és vizsgálata mindkét oldalról (2 fő)  
Platform független tartalom migráció ECM rendszerek között  
ECM rendszer független DLNA média szerver kialakítása (tartalom elérése CMIS interfészen keresztül)  
GPS koordináták alapján üzenetek küldése a felhasználóknak Android platformra  

 

Szűcs Miklós
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Webes nyilvántartórendszer készítése (különböző témákban)
  X  
Javas kliensek tervezése, fejlesztése (különböző témákban)
  X  
Egy programozás jellegű tantárgy információs oldalának elkészítése (funkcionális tervezés, dizájn tervezés, védelem kialakítása)   X  
Feladatok, ZH megoldások feltöltését, kezelését szolgáló webhely tervezése, kialakítása
  X  
Számonkéréső program fejlesztése egy programozás jellegű tantárgyhoz   X  
Mini szakértői rendszer fejlesztés (java grafika)   X  

 

Tóth Zsolt
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
Java API for IndoorGML   X X  X
IndoorGML Editor     X  
Map extension for the ILONA System   X  
Ontology based Navigation Module of the ILONA System  X  X  
Map based Navigation Module of the ILONA System  X  
Pedestrian Dead Reckoning in Indoor Environment  X  X
Room level indoor positioning based on BLE  X  X
Room level indoor positioning based on WiFi RSSI X X X
Room level indoor positioning based on Magnetometer X X X
Development of Indoor Positioning Algorithm for the ILONA System (based on various technologies and approaches) X X X

 

Vincze Dávid
A konkrét témákról érdeklődjön személyesen, ha valamelyik témakör felkeltette érdeklődését!
TDK BSc MSc
Linux kernel: kiegészítések, módsítások, optimalizálások, stb. Szükséges: stabil C programozási ismeretek, stabil operációs rendszerek ismeretek, Linux rendszerek ismerete. X X X
Linux alkalmazások: főként szerver környezetben használatos alkalmazások kibővítése, optimalizálása. Szükséges: stabil C vagy PERL programozási ismeretek, Linux rendszerek ismerete, esetenként hálózati ismeretek, néhol SIMD (MMX/SSEx) ismeretek. X X X
Mesterséges intelligencia: A FRIQ-learning megerősítéses gépi tanulási módszer alkalmazásai, kibővítése, optimalizálása. Szükséges: tetszőleges programnyelv, környezet (javasolt: C, MATLAB) ismerete. X X X
Mesterséges intelligencia: Fuzzy szabály interpoláció alapú fuzzy automaták, irányító rendszerek kialakítása. Szükséges: tetszőleges programnyelv, környezet (javasolt: C, MATLAB) ismerete. X X X
Mesterséges intelligencia: Etológiai indíttatású modellek készítése, transzformálása, optimalizálása. Szükséges: tetszőleges programnyelv, környezet (javasolt: C, MATLAB) ismerete. X X X

Játékfejlesztés: "Reunion" c. játék reimplementalasa Linux alá. Szükséges: tetszőleges programnyelv (javasolt: C vagy Python) ismerete, Linux alapismeretek.

X X X

 

Wagner György
Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc

 

Tompa Tamás

Cím                                                                                                                                                              TDK BSc MSc
FRIQ-learning (Matlab) kompatibilis robot fejlesztése, megvalósítása (pl.: fordított inga, egyensúlyozó robot)     X   X