ZVB.

száma

2019/2020. NYÁR

Elnök neve:

Tagozat (N/L)

Szak, Specializáció

Időpont

1.

Dr. Nehéz Károly

N/L

Termelésinformatika

9

2020.06.19. 10 óra

2.

Dr. Kovács Szilveszter

N/L

Alkalmazás fejlesztő

4

2020.06.30. 10 óra

3.

Dr. Kovács Szilveszter

N

SH

2

2020.06.30. 12 óra

4.

Dr. Kovács László

N/L

Korszerű Web technológiák

6

2020.07.03. 10 óra

5.

Dr. Baksáné dr. Varga Erika

Távoktatás

Rendszergazda

8

2020.07.07. 10 óra
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar nappali és levelező tagozatain a 2019/2020. tanév 2. félévének zárásával, vizsgaidőszakával kapcsolatos legfontosabb dátumok:

Nem végzős hallgatók részére:

Nem végzős hallgatók részére Nappali tagozat Levelező tagozat
Elővizsga időszak 2020. május 11-15. 2020. május 11-15.
Aláírás megszerzésének, megtagadásának, gyakorlati jegyek tanszéki archiválásának határideje.
Az aláírások és gyakorlati jegyek rögzítése a Neptun-rendszerben.
2020. május 18. 2020. május 18.
Aláírás, gyakorlati jegy pótlása 2020. május 18. – június 26. 2020. május 18. – június 26.
Vizsgaidőszak 2020. május 18. – július 31. 2020. május 18. – július 31.

A nappali (és levelező) tagozaton a félév zárásával kapcsolatos további tudnivalók (pdf).

A végzős hallgatókra vonatkozó időpontok másik hirdetményben találhatók (pdf).

Közlemény letöltése PDF-ben

 

 Végzéssel kapcsolatos teendők programtervező informatikusoknak

Tájékoztatom, hogy a végzős hallgatók tavaszi félévének beosztása az alábbiak szerint alakul:

 1. A szorgalmi időszak vége: 2020. április 30.
 2. Vizsgaidőszak − a mintatanterv szerinti 6. féléves tárgyakból vizsgaidőszak: 2020. május 4. – június 12.

− a mintatanterv korábbi féléveihez tartozó tárgyakból vizsgaidőszak: 2020. május 18. – július 31.

 (A vizsgák tervezésekor kérem vegyék figyelembe, hogy csak az záróvizsgázhat ebben a félévben, aki időben megszerzi az abszolutóriumát!)

 1. A szakdolgozat beadási határideje (elektronikus úton): 2020. április 30.
 2. A szakdolgozat beadásának módjáról a témavezetők, szak/ specializáció gondozó Intézetek adnak tájékoztatást.
 3. A veszélyhelyzetre tekintettel a szakdolgozat beadási határideje 2+2 héttel módosítható az alábbiak szerint:
 • Intézeti hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben a beadási határidőt követő 2. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2020. május 15. péntekig) díjfizetés nélkül.
 • Dékáni hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben további két héttel, azaz a beadási határidőt követő 4. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2020. május 29. péntekig) dékáni engedéllyel, díjfizetés nélkül.

 

A kérelem ügyintézése elektronikus úton történik általános dékáni kérvény beadásával. (A szükséges nyomtatvány letölthető a kari honlapról:
http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/letoltheto_nyomtatvanyok

http://geik.uni-miskolc.hu/content/106/106_20.doc  .)

 1. Záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően/azzal párhuzamosan 2020. április 30. 12.00 órától – május 21. 23.59 óra között a Neptun rendszerben!!! kell jelentkezni az Ügyintézés->Záróvizsgák menüpontban. (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!)
 2. Záróvizsga időszak: 2020. június 15. – július 31.
 3. MSc képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2020. június 15 – 24. között kerül sor.
 4. A záróvizsgák pontos időpontjai, melyeket a szak/specializáció gondozó Intézetek jelölnek ki, a jelentkezések lezárulta (2020. május 22. után) válnak véglegessé.

 

FONTOS!!! Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az államvizsga időpontja előtt 1 héttel megszerzi! Kérem vizsgáikat ennek megfelelően tervezzék!

Eredményes felkészülést, jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel:

Árvai-Homolya Szilvia

oktatási dékánhelyettes

Közlemény letöltése PDF-ben

 

 Végzéssel kapcsolatos teendők minden alap- és mesterszakos végzős hallgatónak a programtervező informatikusok kivételével

Tájékoztató a végzéssel kapcsolatos tennivalóiról és fontos dátumokról:

 1. A szorgalmi időszak vége: 2020. május 15.
 2. Elmaradt és folyó féléves tárgyakból vizsgaidőszak: 2020. május 18. – július 31.

(A vizsgák tervezésekor kérem vegyék figyelembe, hogy csak az záróvizsgázhat ebben a félévben, aki időben megszerzi az abszolutóriumát!)

 1. A szakdolgozat / diplomaterv beadási határideje (elektronikus úton): 2020. április 30.
 2. A szakdolgozat/ diplomaterv beadásának módjáról a témavezetők, szak/ specializáció gondozó Intézetek adnak tájékoztatást.
 3. A veszélyhelyzetre tekintettel a szakdolgozat/ diplomaterv beadási határideje 2+2 héttel módosítható az alábbiak szerint:
 • Intézeti hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben a beadási határidőt követő 2. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2020. május 15. péntekig) díjfizetés nélkül.
 • Dékáni hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben további két héttel, azaz a beadási határidőt követő 4. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2020. május 29. péntekig) dékáni engedéllyel, díjfizetés nélkül.

A kérelem ügyintézése elektronikus úton történik általános dékáni kérvény beadásával. (A szükséges nyomtatvány letölthető a kari honlapról:
http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/letoltheto_nyomtatvanyok

http://geik.uni-miskolc.hu/content/106/106_20.doc  )

 1. Záróvizsgára a szakdolgozat/ diplomaterv leadását követően/ azzal párhuzamosan 2020. április 30. 12.00 órától – május 21. 23.59 óra között a Neptun rendszerben!!! kell jelentkezni az Ügyintézés->Záróvizsgák menüpontban. (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!)
 2. Záróvizsga időszak: 2020. június 15. – július 31.
 3. MSc képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2020. június 15 – 24. között kerül sor.
 4. A záróvizsgák pontos időpontjai, melyeket a szak/specializáció gondozó Intézetek jelölnek ki, a jelentkezések lezárulta (2020. május 22. után) válnak véglegessé.

FONTOS!!! Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az államvizsga időpontja előtt 1 héttel megszerzi! ! Kérem vizsgáikat ennek megfelelően tervezzék!

Eredményes felkészülést és jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel:

Árvai-Homolya Szilvia

oktatási dékánhelyettes

Közlemény letöltése PDF-ben
Üzenet a dékáni hivatalból:


Tisztelt Intézetigazgató Asszony/Úr!

Tekintettel arra, hogy a hallgatók a veszélyhelyzet miatt nem léphetnek be az egyetem területére, kérem, hogy a szakdolgozatot/diplomatervet legyenek szívesek elektronikusan fogadni.

A hallgatókat erről tájékoztatjuk, valamint arról, hogy a Midra rendszerbe való feltöltés kötelező.

A nyomtatott, bekötött példány leadásának módjáról - a járványhelyzet alakulásának függvényében - a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Kérem, hogy fentiekről szíveskedjen oktatói kollégáit tájékoztatni.

 

Köszönettel és üdvözlettel

Dr. Siménfalvi Zoltán

dékán


R E K T O R - K A N C E L L Á R

In ENGLISH

Tisztelt Hallgatók!

Figyelemmel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent a COVID-19 vírus
(koronavírus), 2020. március 11-ei ülésén pedig a Kormány vészhelyzetet hirdetett ki, ezért a járvány
elterjedésének megelőzése érdekében a Miskolci Egyetem vezetése további intézkedések elrendeléséről
döntött az alábbiak szerint:

1. 2020. március hó 12. – 13. napjára (csütörtök és péntek) rektori szünetet rendelünk el, ami azt
jelenti, hogy tanórák megtartására nem kerül sor, a szakmai gyakorlatot nem kell teljesíteni.

2. Felszólítunk valamennyi kollégista hallgatót, hogy 2020. március hó 13. (péntek) 18.00 óráig hagyja
el a kollégiumot. A kollégiumba való visszatérés engedélyezéséről a későbbiekben születik döntés,
amelyről szintén Neptun üzenet formájában értesítést kapnak.

3. 2020. március hó 14. (szombat) - 2020. március hó 22.(vasárnap) között Tavaszi Szünetet rendelünk
el, ami azt jelenti, hogy a tanórák megtartására szintén nem kerül sor, a szakmai gyakorlatot nem kell
teljesíteni.

4. 2020. március hó 23. napjától, azaz hétfőtől, visszavonásig elrendeljük az oktatás távoktatás
formájában történő folytatását. Ez azt jelenti, hogy a rektori szünethez és a Tavaszi Szünethez
hasonló módon tanórák megtartására és szakmai gyakorlat teljesítésére nem kerül sor. A tananyag
elérhetőségéről és a tantárgyak teljesítésének feltételeiről az illetékes dékán/BBZI igazgató fogja
Önöket tájékoztatni.

Ezen intézkedésekre figyelemmel 2020. március hó 12. napjától (csütörtöktől) visszavonásig az Egyetem
tanulmányi (oktatási) épületeibe a hallgatók nem léphetnek be.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy valamennyi intézkedésünk a megelőzést szolgálja, és minden törekvésünk
arra irányul, hogy a tantárgyi követelmények teljesítési lehetőségét az érintett karok/BBZI biztosítsák. Olyan
helyzetbe kívánjuk tehát Önöket hozni az előttünk álló időben, hogy hátrányt ne szenvedjenek tanulmányaik
folytatása során.
A további teendőkről illetve intézkedésekről folyamatosan fogjuk Önöket tájékoztatni.

Miskolc, 2020. március 11.

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Torma András Prof. Dr. Deák Csaba

Eredeti forrás

In ENGLISH
1/2020.sz. Rektori-Kancellári utasítás


Figyelemmel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent a COVID-19 vírus (koronavírus), ezért a járvány elterjedésének megelőzése érdekében a Miskolci Egyetemen az alábbi intézkedéseket rendeljük el, amely kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási, illetve hallgatói jogviszonyban álló minden egyetemi polgárra.

1. Kötelezzük azokat a hallgatókat, és munkatársakat, akik jelenleg külföldön tartózkodnak - akár hivatalos úton, akár magánúton -, hogy hazatérésük után 14 napig maradjanak távol az Egyetem épületeitől, rendezvényeitől (otthonmaradásuk igazolt távollétnek számít) és haladéktalanul értesítsék hallgatók esetében az illetékes dékáni hivatalt, BBZI igazgatót, munkatársak esetében a közvetlen munkahelyi felettest (munkairányítót).

2. Elrendeljük, hogy a mai naptól az egyetemi hallgatók és munkatársak – 2020. május 31-ig illetve visszavonásig – nem utazhatnak külföldre. Ezzel a szabályozással összhangban, kérem az oktatókat, hogy külföldi konferencia-részvételüket lemondani szíveskedjenek.

3. Egyetemünkön rendezendő konferenciákat, egyéb rendezvényeket – 2020. május 31-ig illetve visszavonásig – kérjük lemondani. Ide értendő minden központilag, gazdálkodási egység, szervezeti egység, valamint Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai, Szakszervezet által szervezett programok, pl. Állásbörze, Miskolci Egyetemi Napok.

4. Elrendeljük a Szépkorúak Akadémiája előadásainak felfüggesztését is 2020. május 31-ig illetve visszavonásig.

5. Nagyobb létszámot (30 főt) meghaladó eseti bérbeadás sem lehetséges 2020. május 31-ig illetve visszavonásig.

6. Külföldről érkező vendégek fogadása 2020. május 31-ig illetve visszavonásig nem lehetséges, kérjük a tervezett látogatásokat későbbre átütemezni.

7. Az Egyetemen az oktatás továbbra is változatlanul, a jelenlegi formában biztosított, tanórák nem maradnak el. Kérjük azonban az oktatókat, hogy az esetleges távoktatásra szíveskedjenek felkészülni.

8. Felhívjuk az Egyetem Professor Emeritus/Emerita címmel rendelkező oktatóit, továbbá minden olyan munkatársat, akinek a kora vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az átlagosnál magasabb kockázatot jelent, hogy kerülje a közösségi alkalmakat, szüneteltesse oktatói tevékenységét, és erről tájékoztassa közvetlen munkahelyi felettesét (munkairányítóját).

9. Kérjük, hogy akik pályázati/projektben foglalt kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni a (pl. külföldi kiutazás tilalma, a partnercég nem fogad, rendezvények elmaradása miatt, stb.) haladéktalanul tájékoztassák erről a Pályázati és Elszámolási Osztályt és saját pályázati kapcsolattartójukat.

10. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyetem minden mosdójában található fertőtlenítőszer. Az egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a járványt elkerülje, maradéktalanul betartjuk a hatósági előírásokat. A takarítószolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a mosdókat, kézmosókat, kilincseket illetve egyéb érintett területeket fokozottan fertőtlenítsék.

11. Emlékeztetjük az egyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet.

12. Felhívjuk valamennyi gazdálkodási egység vezetőjét, hogy készítsen nyilvántartást a jelenleg külföldön tartózkodó hallgatókról, munkatársakról. A nyilvántartás tartalmazza legalább a következőket: név, külföldi tartózkodás helye, kezdete, vége, célja.

13. Kérjük, hogy kövessék folyamatosan nyomon a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapját, amely ingyenesen hívható zöldszámot hozott létre a lakossági megkeresések megválaszolása érdekében:

06-80-277-455
06-80-277-456

Ha bárkinek egyéb kérdése merül fel, vagy a koronavírus valamely tünetét tapasztalja magán, valamint ha nemrégiben tért haza fertőzött területről, kérjük telefonon értesítse háziorvosát, valamint a Miskolci Egyetem Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központját, Dr. Felszeghi Sára főorvos asszonyt, +36-46-565-391-es telefonszámon.

Kérjük a gazdálkodási egység vezetőket, hogy amennyiben a vírusfertőzés gyanúja felmerült valamely hallgatónál vagy munkatársnál azt haladéktalanul jelentsék a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A fertőzéssel vagy eljárásrenddel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseiket is kérjük ezen e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

Kérjük továbbá a munkahelyi vezetőket, hogy a munkairányításuk alatt lévő munkatársakat jelen utasításról haladéktalanul tájékoztatni szíveskedjen.

A járványügyi helyzet változása esetén haladéktalanul tájékoztatást adunk, ezért kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.

Miskolc, 2020. március 10.Prof. Dr. Torma András
rektor
                              Prof. Dr. Deák Csaba
kancellár

Melléklet


Ezt a levelet a Kancellária Hivatal kérésére az Informatikai Szolgáltató Központ küldte ki.

További információ a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Front-end fejlesztés (VUE) valamennyi AJAX szolgáltatással kiegészítve

Fő feladat üzleti alkalmazások fejlesztése.

Tovább...

Call for Logo Design Contest of the International Alumni of the University of Miskolc

The Alumni Board and the International Office at the University of Miskolc, announce the opportunity to participate in the Logo Design Contest. By participation with this contest, you have the opportunity to design a logo for the International Alumni of the University of Miskolc. By participating in the contest, the entrant accepts and agrees to comply with the Official Rules.

Contest submission timeline

The contest submission starts on 20 February 2020. The deadline is the midnight of 15 of March 2020. All entries must be received before the deadline. The participation within this contest is totally free of charge.

Read more...

2019. október 17-én (csütörtökön) 16:00 órától a 103-as laborban Kálmán Sándor vendégelőadását tart
- "A kvantumszámítógépek matematikai modellje",
- "A klasszikus és kvantum alapú felhasználói modellek összehasonlítása",
- "Bepillantás a Q# kvantum programozási nyelvbe"
témakörből.

Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, hogy fel tudjuk mérni a létszámot.

>> Regisztrációs űrlap <<

Kálmán Sándor 1971-ben szerzett gépészmérnöki diplomát (GAM) az akkori Miskolci Egyetemen.
A fejlesztő mérnöki munka mellett esti szakon félvezető technológiából diplomázott a Berkeley Egyetemen.
Ezt követően a Szilícium Völgyben dolgozott a chip tervezés területén többek között az NCA és Xilinx Corporation cégeknél.
A pályafutása során 22 elfogadott szabadalom kidolgozásában működött közre.


2019. októberében a Dorsum Zrt. 2 előadást is tart az Intézetünkben a Vadász Dénes Informatikai Szakkör (VDISZK) keretében.

- Prezentációs technika, 2019. október 14. (hétfő) 16:00-18:00, 1. emelet 103. labor
- Mesterséges intelligencia, 2019. október 28. (hétfő) 16:00-18:00, 1. emelet 103. labor

Az előadásokra minden érdeklődő hallgatót várunk!

Prezentációs technikák kicsiknek és CEOknak”
Az előadás célja, hogy gyakorlatban használható tanácsokat, tippeket és trükköket adjon bármilyen témájú prezentáció grafikai és tartalmi elkészítésétől egészen az előadásmódig.
Az előadó szakmai múltjából konkrét, valós példákkal illusztrálja a követendő megoldásokat és az elkerülendő gyakorlatokat.
A tartalomból:
•    Prezentációs elmélet (a hallgatóság figyelmének fenntartása)
•    Prezentációs eszközök (digitális és verbális)
•    Gyakorlati megvalósítás (konkrét példák, tippek és trükkök)
•    A design szerepe (hogyan csináljunk PPT-t, ami nem tűnik PPT-nek…)

Mesterséges vagy mesterkélt intelligencia?”
Az előadás kitekintést biztosít a Mesterséges Intelligencia mai világára és a jövőben várható trendekre.
A tartalom szakmától független, általános megközelítésben beszél az MI-ről a napjainkban.
A tartalomból:
•    Hogyan befolyásolják tudományos fantasztikus könyvek és filmek a való világot?
•    Mik az legelterjedtebb felhasználási területei az MI-nek ma, és mi lesz holnap?
•    Milyen váratlan eredményekkel és kihívásokkal kell szembenéznünk?
•    Hogyan reagál a társadalom az automatizált világra, mi lesz azokkal, akiket az MI kiszorít a munkapiacról?