R E K T O R - K A N C E L L Á R

In ENGLISH

Tisztelt Hallgatók!

Figyelemmel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent a COVID-19 vírus
(koronavírus), 2020. március 11-ei ülésén pedig a Kormány vészhelyzetet hirdetett ki, ezért a járvány
elterjedésének megelőzése érdekében a Miskolci Egyetem vezetése további intézkedések elrendeléséről
döntött az alábbiak szerint:

1. 2020. március hó 12. – 13. napjára (csütörtök és péntek) rektori szünetet rendelünk el, ami azt
jelenti, hogy tanórák megtartására nem kerül sor, a szakmai gyakorlatot nem kell teljesíteni.

2. Felszólítunk valamennyi kollégista hallgatót, hogy 2020. március hó 13. (péntek) 18.00 óráig hagyja
el a kollégiumot. A kollégiumba való visszatérés engedélyezéséről a későbbiekben születik döntés,
amelyről szintén Neptun üzenet formájában értesítést kapnak.

3. 2020. március hó 14. (szombat) - 2020. március hó 22.(vasárnap) között Tavaszi Szünetet rendelünk
el, ami azt jelenti, hogy a tanórák megtartására szintén nem kerül sor, a szakmai gyakorlatot nem kell
teljesíteni.

4. 2020. március hó 23. napjától, azaz hétfőtől, visszavonásig elrendeljük az oktatás távoktatás
formájában történő folytatását. Ez azt jelenti, hogy a rektori szünethez és a Tavaszi Szünethez
hasonló módon tanórák megtartására és szakmai gyakorlat teljesítésére nem kerül sor. A tananyag
elérhetőségéről és a tantárgyak teljesítésének feltételeiről az illetékes dékán/BBZI igazgató fogja
Önöket tájékoztatni.

Ezen intézkedésekre figyelemmel 2020. március hó 12. napjától (csütörtöktől) visszavonásig az Egyetem
tanulmányi (oktatási) épületeibe a hallgatók nem léphetnek be.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy valamennyi intézkedésünk a megelőzést szolgálja, és minden törekvésünk
arra irányul, hogy a tantárgyi követelmények teljesítési lehetőségét az érintett karok/BBZI biztosítsák. Olyan
helyzetbe kívánjuk tehát Önöket hozni az előttünk álló időben, hogy hátrányt ne szenvedjenek tanulmányaik
folytatása során.
A további teendőkről illetve intézkedésekről folyamatosan fogjuk Önöket tájékoztatni.

Miskolc, 2020. március 11.

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Torma András Prof. Dr. Deák Csaba

Eredeti forrás

In ENGLISH