Utolsó módosítás: 2017. szeptember 8.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Programozó matematikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL30E-B Őszi 2 + 2 / A + K 5 4

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Wagner György, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Windows hálózatok üzemeltetése

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Wagner György mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Operáciiós rendszerek (GEIAL302-B)

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja elsősorban a kis, közép és nagy vállalatokban használt, szerver célú Windows operációs rendszer hálózati menedzselésének megismerése.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Az OSI modell áttekintése. A TCP/IP protokollszövet. A rétegekben megvalósított protokollok
2. LAN, WAN technológiák
3. ARP, PPP, ICMP, IGMP
4. DNS zónák kialakítása
5. Névfeloldás konfigurálása
6. A DHCP működése és Windows alatti implementációja
7. Windows tűzfal konfigurálása és a hálózati védelem
8. WINS
9. VPN, RADIUS, WiFi
10. Hálózati forgalom védelme IPSec-kel
11. DNSSEC kialakítása, működtetése
12. Hálózati szolgáltatások kialakítása, menedzselése
13. Hálózat monitorozás
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 10 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és legalább 10 alkalommal sikeres a gyakorlat alatti számonkérés.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga. Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. A vizsgán elméleti kérdésekre kell tudni felelni. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
Vizsgaidőszakban a tanulmányi szabályzatoknak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
Az oktató honlapján feltüntetve

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
William R. Stanek: Microsoft Windows Server 2016 Inside Out 
Tony Northrup, J.C. Mackin: Configuring Windows Server 2008 Network Infrastucture
Joseph Davies: Windows Server 2008: TCP/IP Protocols and Services

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Wagner György mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék