Utolsó módosítás: 2018. január 12.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Programozó matematikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL506M Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 4

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Prof. Földes István, Általános Informatikai Tanszék
Wagner György, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Informatikai rendszerek védelme

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
 Prof. Földes István  egyetemi tanár  Általános Informatikai Intézeti Tanszék
 Wagner György  mesteroktató  Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Operációs rendszerek (GEIAL302-B) + Valós számrendszerek ismerete

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja elsősorban a számítógépes biztonság fogalmaival, a védelmi célokat szolgáló komponensekkel, és azok szerepével történő megismertetés. Részletesebben bemutatja a titkosítási elveket, az elterjedten használt algoritmusok alapjait. Kitér a nyilvános kulcsú kriptográfiára, annak szerepére.
Betekintést nyújt az informatikai rendszerek védelmének jogi szabályozásába.
A tananyag egyrészt az órarend szerinti előadás időpontokban (Ea: elméleti aspektusok, matematikai módszerek, jogi szabályozás, a tematikában dőlt betűvel), másrészt a gyakorlati foglalkozások (lásd részletes tematika) idején kerül ismertetésre. Ezek alkalmanként élesen elkülönülhetnek vagy átfedhetik egymást.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Ea: Elméleti bevezetés, követelményrendszer ismertetése;
Gy: Adat; információ; információ biztonság, a CIA elv.
2. Ea: Adat és információ fogalmi kérdései;
Gy: Védelmi igény; veszélyforrások; kockázati osztályok besorolása; védekezési költségek.
3. Ea: Információ biztonság társadalmi és általános kérdései;
Gy: Az információ védelme; védelem a fizikai sérülés ellen; védelem a jogosulatlan hozzáférés ellen; behatolások.
4. Ea: Információ játékelméleti modellezése
Gy: Bloatware, crapware; trialware; scareware; fraudware; rogueware; azonosítási módok; szigorú azonosítás; multifaktoros azonosítás.
5. Ea: Redundancia és tömörítés; Bináris kódolás;
Gy: Need to know elv; védelmi tartományok; Access Matrix; formális módszerek.
6. Ea: Jogosulatlan hozzáférés és behatolások;
Gy:Biztonságpolitika; Tűzfalak.
7. Ea: Nevezetes biztonsági esetek;
Gy: Nevezetesebb biztonsági esetek; Védelmi struktúrák; VPN, Content filtering firewall; WAF; IPS és IDS rendszerek; personal firewall.
8. Ea: Kriptográfia és hibajavító kódok; kételemű és más véges számrendszerek;
Gy: DoS és DDoS támadási módok;Web alkalmazásokon belüli támadások.
9. Ea: Kriptográfia egyszerű számtani algoritmusai;
Gy: Víruskeresők; víruskereső motorok; titkosított vírusok; heurisztikus, ill. negatív heurisztikus keresés.
10. Ea: Kriptográfiában használatos alapvető függvények;
Gy: Szteganográfia; digitális szteganográfia; robosztus és törékeny vízjelek.
11. Ea: Kriptográfia;
Gy: Kriptográfia: átrendezés, behelyettesítés; kulcsmegosztás problémaköre; monoalfabetikus behelyettesítés; Vigenere kódolás; homofónikus behelyettesítés; OTP; gépesített kódolás.
12. Ea: Elektronikus és digitális aláírás;
Gy: PKI és alkalmazási területei; elektronikus és digitális aláírás; tanúsítványok; SSL; TLS; Informatikai biztonsági irányítás; Közigazgatási informatikai biztonság.
13. Ea: Algoritmusok bonyolultsága és információ biztonság;
Gy: Biztonsági osztályok; TCSEC; ITSEC; Magas rendelkezésre állású rendszerek.
14. Ea: Összefoglalás
Gy: választott téma előadása, számonkérés a gyakorlati foglalkozások elméletéből.

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, gyakorlati foglalkozás, önképzés.

A kurzus teljesítésének módja: aláírás és kollokvium, amely írásbeli és szükség szerint szóbeli.

Követelmények:

            aláírás megszerzése:
                        - Legalább 10 gyakorlaton való részvétel;
                        - legalább 10 elfogadható szintű órai feladat beadás.
                        - A választott téma előadása, anyagainak leadása;
                        - a számonkérés legalább elégséges szintű teljesítése;
               Az aláíráspótlás idejében pótolható:
                        a leadott, de nem elfogadható szintű órai feladat, illetve a nem elégséges szintű számonkérés. Nem leadott feladatot nem lehet javítani.

            Kollokviumjegy meghatározása: (vizsga + gyakorlati foglalkozás) /2

A számítás módja részletesen:
            1. Gyakorlati foglalkozás: 70% az utolsó gyakorlaton megírt számonkérés eredménye
                                              30% a választott feladat kidolgozásának eredménye.
            2. Előadás: A vizsgaidőszakban az írásbeli (szükség szerint szóbeli) vizsga eredménye

Mind a gyakorlati foglalkozás, mind az előadás részének minimum elégségesnek kell lennie.
Az értékelés:

0%-50%: elégtelen
51%-62%: elégséges
63%-75%: közepes
76%-88%: jó
89%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
Az oktató honlapján feltüntetve.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Almási János: Elektronikus aláírás és társai
John R. Vacca: Computer and Information Security Handbook
Bruce Schneier: Applied Cryptography
Virrasztó Tamás: Titkosítás és adatrejtés
Simon Singh: Kódkönyv
Alan G. Konheim: Computer Security and Cryptography
J. H. Allen, S. Barnum, R. J. Ellison, G. McGraw, N. R. Mead: Software Security Engineering

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Prof. Földes István egyetemi tanár Általános Informatikai Intézeti Tanszék
Wagner György mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék