« Vissza a FOSZ képzés főoldalra

Tárgykód

Tárgynév

Félévek-heti óraszám

1

2

3

4

ea

gy

l

k

kr

ea

gy

l

k

kr

ea

gy

l

k

kr

ea

gy

l

k

kr

 

Szakmai angol előkészítő

0

6

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási ismereteket

2

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzleti kommunikáció

0

6

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai alapismeretek (K1)

4

8

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai rendszerek alapjai (I1)

4

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatbáziskezelés alapjai (D1)

 

 

 

 

 

4

8

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika informatikusoknak

4

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programozás alapjai (P1)

2

6

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítógép architektúrák (S1)

 

2

6

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektum orientált programozás (P2)

 

 

 

 

 

4

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szoftvertervezési módszerek(P3)

 

 

 

 

 

4

6

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatbázis rendszerek menedzselése (S3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Operációs rendszerek alapjai (S2)

4

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítógép hálózatok (S1)

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítógép hálózatok menedzselése (S2)

 

 

 

 

 

4

6

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítógép hálózatok tervezése (S2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Rendszerüzemeltetés (S3)

 

 

 

 

 

4

6

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választható tárgy (E)
- Mobil programozás
- Multimédiás anyagok készítése
- Web programozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Információs rendszerek védelme (S3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Rendszerüzemeltetési gyakorlatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Operációs rendszerek menedzselése (S3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Szakmai gyakorlat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Záródolgozat készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Tanegység neve: Vállalkozási ismeretek

Kreditszáma: 3

Az ismeretátadás típusa(i): 2 konz. / 4 szem.

A számonkérés módja(i) (koll. / gyj. / egyéb): gyj.

A tanegység tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

A tárgy felépítése:

A vállalkozás értelmezése, vállalatdefiníciók. A vállalkozási koncepciók alapjai.

Vállalattípusok, vállalkozási formák csoportosítása.

A vállalat és környezete. A vállalati környezeti modellek.

Az emberi erőforrás és a munkaerőpiac. A munkajog alapjai.

Értékesítés és marketing. Piacelemzés, kommunikáció, árképzés.

A kiadás és a költség. A költségek csoportosítása. Költségelemzés.

Pénzügyek. Számvitel és kontrolling.

Az adózás alapjai. Adórendszerek.

Az üzleti tervezés. Az üzleti tervek típusai, felépítésük, főbb céljaik.

Stratégiaalkotás. A stratégiai elemzés alapvető módszerei.

Kompetenciák:

Képes az új ismeretek befogadására, alkalmazására.

Képes együttműködésre a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.

Képes az önálló munkára, de ismeri korlátait.

(Meg)ismeri a megbízók szakmai üzemeltetési/fejlesztési környezetét, "szolgáltatóként" viszonyul a felhasználókhoz.

Minden területen törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.

A tárgy teljesítése:

írásbeli teszt. Értékelése: 90-100% jeles (5);80-89% jó (4); 70-79% közepes (3); 60-69% elégséges (2);0-59% elégtelen (1).

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom, tansegédlet, taneszköz (jegyzet, tankönyv) megadása

Kötelező irodalom:

Kelemen Imre: Vállalkozási ismeretek; MeMOOC on-line tananyag, 2015

Ajánlott irodalom:

Illés Mária: Vállalati gazdaságtan I. rész. Elektronikus tananyag. Miskolci Egyetem 2014. http://gkiweb.uni-miskolc.hu/gki/files/Illes_Maria_Vallalati_gazdasagtan_I.pdf

Illés Mária: Vállalkozási ismeretek I. Gazdálkodási ismeretek blokk. „Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és a felsőoktatásban” Phare HU0105-03-01-0029 pályázati program tananyaga; Miskolci Egyetem 2004

Chee-Heong Quah and Ong Lin Dar(edit.): Business Dynamics in the 21st Century. Open Access Book. In Tech, 2012. http://www.intechopen.com/books/business-dynamics-in-the-21st-century

Win Hornby, Bob Gammie, Stuart Wall: ‘Business Economics’ PEARSON Edition Ltd. 2001

Tanegység felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kelemen Imre, tanársegéd

Az ismeretátadásba bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

 

Tanegység neve: Informatikai alapismeretek

Kreditszáma: 6

Az ismeretátadás típusa(i): konz. / szem. / gyak.:    4 konz. / 0 szem. / 8gyak.

A számonkérés módja(i) (koll. / gyj. / egyéb):       gyj.

A tanegység tantervi helye (hányadik félév):         1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):                    --

Tárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Elsajátítandó ismeretanyag: Hardver alapfogalmak magyarul, angolul. Számítástechnikai eszközök. A számítástechnika tárgya. Az információ fogalma, mérése. Az informatika definíciója. Számítógépes adatfeldolgozás.  A számítógép felépítése, működése. Neumann ciklus. Funkcionális rendszervázlat. Számítógép kategóriák. A mikroprocesszor felépítése, működése. Korszerű mikroprocesszorok további részei. Többmagos processzorok. A busz. Memória, tárak. Bővebben az SSD tárolókról. Előremutató perifériák. Periféria csatlakozó típusok. Szoftver alapfogalmak magyarul, angolul. Bit, byte, szó, karakter, ASCII, Unikód, utasítás, algoritmus, program fogalma. Szoftver hierarchiaszintek a számítógépben. Programok osztályozása. Task, processz, időosztás, folyamatleíró blokk, szálak, erőforrások fogalma.  Az operációs rendszer felépítése, szerepe, funkciói. Shell, GUI. Egy és több processzoron futó operációs rendszerek üzemmódjai. Korszerű operációs rendszerek felhasználói szintű jellemzői. Memóriamenedzselés. Task ütemezés, erőforráskezelés, spooling. Alkalmazói programokkal, programozással kapcsolatos alapfogalmak. Programozási szintek. Korszerű programfejlesztési módszertanok. A programfejlesztés vízesés modellje. A fejlesztés spirál modellje. Szoftverdokumentálási alapelvek, algoritmusok, folyamatok ábrázolásának eszközei, verbális és vizuális technikák: folyamatábrák, struktogramok grafikus ábrázolási elemei, jelentésük. Nyitott programozási könyvtárak. Korszerű szoftvertechnológiák.

Kialakítandó kompetenciák: Egy PC szerkezetének ismerete, szétszerelésének, összerakásának, beüzemelése menetének elsajátítása. Merevlemezek adattárolásának logikai szerkezete, particionálás formázás gyakorlata. A mikroprocesszor működésének szimulációja, a részek funkcióinak ismerete. Operációs rendszer installálásának, alkalmazói programok letöltésének és telepítésének képessége. Periféria csatlakozók gyakorlati megkülönböztetésének képessége, alkalmazási területük ismerete. Szoftverek bekategorizálásának képessége. Folyamatábrák készítésének, struktogramok rajzolásának képessége.  Szoftverek letöltési, felhasználhatósági, jogi kategóriáinak ismerete.
Számonkérés: Két beszámoló (0-100pont, 0-50:1; 51-63:2; 64-76:3; 77-89:4; 90-100:5)

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom, tansegédlet, taneszköz (jegyzet, tankönyv) megadása

Dr. Dudás László: Hardver alapismeretek jegyzet (ppt, pdf)
     (http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~dudas/SztEAok/vfolia1Hardver.ppt)
                               Szoftver alapismeretek jegyzet (ppt, pdf)

      (http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~dudas/SztEAok/folia2SzoftverWIN7.ppt)
Fodor Attila: Bevezetés a számítástechnikába, Architektúrák (elektronikus jegyzet)   
       (http://www.aut.vein.hu/oktatok/fodora/Bev_sztech_Architekt.pdf)
Az informatika alapjai (elektronikus jegyzet) http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=alapok

Luis M. Rocha: Introduction to Informatics (online lecture material)
        (http://www.informatics.indiana.edu/rocha/i101/pdfs/i101_lecture1.pdf)

Információs és kommunikációs technológiák IT.K1.MODUL.0.H http://memooc.hu/courses
Lego robotok programozása  IT.K.LegoRobotok.0.H http://memooc.hu/courses

 

Tanegység felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Dudás László, egyetemi docens, PhD

Az ismeretátadásba bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -

 

Tanegység neve: Üzleti kommunikáció

Kreditszáma: 3

Az ismeretátadás típusa(i): konz. / szem. / gyak.: 6 gyakorlat

A számonkérés módja(i) (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy

A tanegység tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs

Tárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Tantárgy tematikus leírása, az elsajátítandó ismeretanyag:

A kommunikáció alapjai, tipológiája. A verbális kommunikáció: a figyelmes hallgatás, beszédmódok, előadás, a kérdések szerepe. A nem verbális kommunikáció szerepe, testbeszéd. Üzleti kommunikációról általában, kommunikációs modellek. Üzleti kommunikációs helyzetek a vállalati gyakorlatban. Az írásbeli kommunikáció formai és tartalmi követelményei. Az üzleti kommunikáció partnerek felé irányuló írásbeli formái - az üzleti levél főbb formái. A vállalaton belüli írásbeli kommunikáció formái Illem-etikett-protokoll. Üzleti protokoll. Nemzetközi protokoll. Tárgyalástechnika. Tárgyaláskultúra. Egyszerűbb tárgyalási szituációk elemzése. Csoportmunka, -norma, kooperáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés alapkérdései. Prezentációs technika alapjai, felkészülés a prezentációra, kezdéstől a befejezésig. Prezentációs eszközök használata. A stílus, kommunikáció írásban, önéletrajz, pályázatírás. Esettanulmányok, tesztek megoldása. Szituációs gyakorlatok. Üzleti levelezés követelményei.

Kompetenciák:

Hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság; logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában; szakmai kommunikáció megértése és szakszerű alkalmazása szóban és írásban. Az adott szakma/képzési ág témakörében eredményes szakmai kommunikáció; fejlett beszédkészség, megfelelő szakmai szókincs, nyelvhelyesség, közérthetőség; tárgyalásokon való képviselet, a kommunikációs eszköztár használata a tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével. A szakmai álláspontok meggyőző képviselete; hiteles kommunikáció; érvelési technikák és a szakmai érvrendszer ismerete, használata, képviselete; együttműködés a munkatársakkal; kommunikáció a széles értelemben vett megrendelővel, ügyféllel; együttműködés a szakmai partnerekkel, helyi önkormányzatokkal, kamarákkal, kormányhivatallal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatok építése, sikeres kommunikáció a gazdasági élet valamennyi szereplőjével; üzleti levél/üzenetkészítés; az alapvető kommunikációs módszerek és technikák ismerete és szakszerű alkalmazása; rendszerező-képesség, szervezőkészség; szakmai kommunikációs készség; eredményorientáltság; prezentációs technikák alkalmazása.

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: A félév feleletválasztós teszt kitöltésével zárul. A végső jegy a következőképpen alakul: 89-100 jeles (5), 76-88 jó (4), 63-75 közepes (3), 50-62 elégséges (2), 0-49 elégtelen (1)

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom, tansegédlet, taneszköz (jegyzet, tankönyv) megadása

Kötelező irodalom:

Szabó Katalin.: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, 2009. ISBN 9789630943031

Göndör András.: Üzleti kommunikáció, 2013.: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a3_1044_1046_bauzletikommunikacio/adatok.html

Buda Béla :A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei: http://mek.oszk.hu/02000/02009/

Ajánlott irodalom:

Fisher, Roger - Ury, William - Patton, Bruce: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2014.

Tubbs, Stewart – Moss, Sylvia: Human Communication, Principles and Contexts,McGrawHill, Boston

Tanegység felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tóthné Kiss Anett, tanársegéd