Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak Web technológiák specializáció
Specializáción választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL333-B Őszi 2 + 2 / A + K 5 5

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Elek Tibor, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Web-es alkalmazások (java)

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Tóth Zsolt egyetemi adjunktus Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Objektum orientált programozás (GEIAL313-B)

A tantárgy célkitűzése:
Program fejlesztés elveinek és gyakorlatának bemutatása JAVA elosztott környezetben. A Java EE technológia alapok megismerése.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. A tárgy célja, követelményrendszere. Az osztott rendszer fogalma, előnyei. Az osztott rendszerek története. A middleware koncepció. Socket mechanizmus. További alapvető kliens/szerver middleware-ek
2. Alkalmazás architektúrák, webalkalmazás fogalma. A Java servlet technológia.
3. A Java servlet technológia
4. A Java Server Pages (JPS)
5. JSP elemkönyvtárak. Az Expression Language (EL)
6. A JavaBeans komponens modell JSP és JavaBeans.
7. JavaServer Standard Tag Library (JSTL) használata. Saját tag-ek, tag library-k létrehozása
8. Webalkalmazások biztonsági áttekintés, hitelesítés, hozzáférés szabályozás JAVA alapú web alkalmazások esetén. Adat validációs
sérülékenységek, támadások. Munkamenet-követéssel összefüggő sérülékenységek, támadások.
9. Spring framework alapok
10-11. Spring framework MVC
12. Adatok ellenőrzése, adat kötés,konverziók Spring-ben.
13. Összefoglalás
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Gyakorlati beszámoló: A félév során minden hallgatónak egy alkalommal egy önálló programozási feladatot kell megoldania egy erre kijelölt gyakorlati órán. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható.

Az aláírás feltétele a gyakorlati beszámoló teljesítése.

Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):

Vizsgafeladat és gyakorlati.

A vizsgafeladat egy otthon elkészítendő nagyobb méretű feladat. A feladatot a vizsgaidőszakban még a vizsgára jelentkezés előtt kell megvédeni. Ennek eredménye a vizsga jegy része. Nem teljesítése elégtelen vizsgát eredményez (tehát aki eljön vizsgázni, de még nincs megvédve a vizsgafeladata az elégtelen vizsgajegyet kap). A vizsgafeladat megvédése során megajánlott vizsgajegyet lehet szerezni.

A gyakorlati vizsgán a számítógépteremben kell, adott idő alatt megoldani feladatokat. A vizsgáztató oktatónak – ellenőrzési célból – joga van a gyakorlati vizsga egyes részeinek ismételt reprodukálását kérni a hallgatótól

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
Az oktató honlapján feltüntetve.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
A tárgy tanszéki weboldalán található segédletek, példagyűjtemények.
Antal Margit (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely): Java alapú webtechnológiák http://www.ms.sapientia.ro/~manyi/teaching/java/java_web_technologiak.pdf

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Elek Tibor mérnöktanár Általános Informatikai Intézeti Tanszék