Utolsó módosítás: 2017. október 31.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus alapszak
Programtervező informatikus alapszak
Gazdasági informatikus alapszak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL30F-B Őszi 2 + 2 / A + K 5 5

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Vincze Dávid, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Windows rendszergazdai ismeretek

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Operációs rendszerek (GEIAL302-B)

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja, hogy a hallgatósággal megismertesse az UNIX szerű rendszereket, azok fő komponenseit és rendszergazdai szintű üzemeltetésükhöz szükséges ismereteket.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Bevezető. Tárgy teljesítésének feltételei. Általános áttekintés a Unix/Linux rendszerek kialakulásáról. GNU. Nevek, fogalmak. A szabad szoftver mozgalom.
2. Unix/Linux memóriakezelés, folyamatok ütemezése, több-felhasználós működés, gyorsító tárak.
3. A Unix/Linux fájlrendszer alapfogalmai. Standard jegyzékszerkezet. Linkek, /proc fájlrendszer, fájlrendszer létrehozás, csereterület létrehozása, beállítása.
4. Fájlrendszer folytatás: fstab, chroot. Fájlok megosztása és átvitele. FTP, NFS, Samba.
5. A rendszerindítás áttekintése. Futási szintek, és azok konfigurációja. Alrendszerek indítása.
6. Felhasználók   nyilvántartása. Felhasználó létrehozása,   törlés,   módosítás,   váltás. Csoportok adminisztrációja. Password fájl felépítése. 
7. Bejelentkezés a rendszerbe. Héj indulása.
8. Grafikus felhasználói felület. Az X működésének áttekintése. Biztonsági kérdések.
9. A Linux hálózatba kapcsolása. Interfészek konfigurálása, vezeték nélküli kapcsolat beállítása. Útvonalválasztó táblázat.
10. A Linux kernelének felépítése, a kernel konfigurálása és lefordítása forráskódból.
11. Folyamatok.   Monitorozás.   Háttérfolyamatok.   Kommunikáció   a   folyamatokkal. Terminálás, prioritások beállítása.
12. Automatizált programindítás. Praktikus parancsok, eszközök.
13. IBM AIX bevezető. ZH dolgozat.
14. IBM AIX alapvető managementje. ZH dolgozat pótlása.

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium.

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése (50%+).
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga. Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. A vizsgán elméleti és gyakorlati kérdésekre egyaránt tudni kell felelni. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
A feladat az aláíráspótlási időszak végéig pótolható. A ZH dolgozat az utolsó oktatási héten pótolható.

Konzultációs lehetőség:
A félévben meghirdetett konzultációs idő szerint. Igény szerint csoportos konzultáció előzetes egyeztetés alapján.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Az előadások anyagai.
MeMOOC.hu kapcsolódó kurzusának anyaga.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék
Dr. Mileff Péter egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék