Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus alapszak, nappali tagozat

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL304B Őszi 3 + 1 / A + K 5 3

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Kovács Szilveszter, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Számítógép-hálózatok

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Kovács Szilveszter egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
GEIAL302B

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy elsődleges célja olyan számítógép hálózatokkal kapcsolatos általános alapismertek nyújtása, melyeket a későbbi tanulmányaikban felhasználhatnak.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Rétegezett hálózati architektúrák kialakítása. Fogalmak (réteg, protokoll, interfész, funkcionális elem stb.). Az ISO referencia modell és további fogalmak. Alapok a fizikai réteg tárgyalásáho.
2. A fizikai réteg, fizikai közegek és jellemzőik. A V.24 (RS232) interfész.
3. A közeghozzáférési alréteg (MAC). A MAC eljárások jellemzésére használt fogalmak (forgalom, késleltetés stb.). Statikus és dinamikus csatornamegosztási módszerek.
4. Közeghozzáférési alréteg gyakorlati megoldásai, az IEEE 802 szabvány. A 802.3: CSMA/CD.
5. Közeghozzáférési alréteg gyakorlati megoldásai, a 802.11: WLAN.
6. Az adatkapcsolati réteg, szolgáltatásai, fő funkciói. Keretképzési eljárások. Hibavédelemmel kapcsolatos alapismeretek, fogalmak hibafelismerés és javítás. Adatkapcsolati protokollok.
7. A hálózati réteg, funkciói, szolgálatai és működési módjai. A forgalomirányítás feladata, vizsgálati szempontjai, főbb lépései. Forgalomirányítási módszerek, forgalomirányítási információ-gyűjtési módszerek. Torlódásvezérlés.
8. Hálózatközi együttműködés. Az ismétlő, a híd, a forgalomirányító.
9. A gyakorlatban elterjedt hálózati architektúrák. Internet (IPv4).
10. A gyakorlatban elterjedt hálózati architektúrák. Internet (UDP, TCP).
11. Újabb, elterjedőben lévő hálózati architektúrák. Internet (IPv6).
12. Gyakorlat, eszközök, forgalomirányító konfiguráció példák.
13. Évközi zárthelyi dolgozat.
14. Gyakorlat, eszközök, forgalomirányító konfiguráció példák.

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, gyakorlat

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):

Évközi zárthelyi dolgozat, amely az utolsó előtti tanulmányi hétre esik. A zárthelyi időtartama 50 perc, elégséges szintű megoldásához legalább 50%-os eredmény szükséges.

Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):

Vizsga formája: Írásbeli és szóbeli.

Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50% : elégtelen
51%-62% : elégséges
63%-75% : közepes
76%-88% : jó
89%-100% : jeles

Az eredő teljesítmény a 0.667*írásbeli + 0.333*szóbeli képlettel kerül meghatározásra, melyhez jegy a megadott táblázat szerint rendelődik.
Elégtelen írásbeli vagy elégtelen szóbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező. Az a hallgató, aki az írásbeli részen részt vett, de a szóbelin nem, „Nem jelent meg” Neptun bejegyzést kap.
A vizsgáztató oktatónak – ellenőrzési célból – joga van az írásbeli dolgozat egyes kérdéseinek szóban való ismételt reprodukálását kérni a hallgatótól.

Pótlási lehetőség:

Pótzárthelyi az utolsó tanulmányi héten.

Konzultációs lehetőség:
A Dr. Kovács Szilveszter által megatott konzultációs időpontokban

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Kovács Szilveszter honlapján található előadásjegyzet (www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs)
Tanenbaum, A.S.: Számítógép-hálózatok, Panem, 2003, ISBN 963 545 384 1

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Kovács Szilveszter egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék