Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus,
gazdaságinformatikus,
programtervező informatikus alapszak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL301B Őszi 2 + 2 / A + K 5 1

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Kovács Szilveszter, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Számítógép Architektúrák

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Kovács Szilveszter egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
-

A tantárgy célkitűzése:
Alapvető számítástechnikai ismeretek. Számítógép architektúrák, perifériák és felhasználói felületek.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga Gyakorlat anyaga
1. Számítási modellek. A tárgy célja, teljesítési feltételek. Számítógép történet. Számítógép architektúrák. Neumann elvű gép, adatfolyam gép. Ismerkedés a laboratóriumokkal, a körülményekkel. Számlaszámok kérése.
2. A felhasználó szempontjai. Parancs és válasznyelvek, eszközök és fájlok, jegyzékekkel kapcsolatos fogalmak, csomópontok és szolgáltatások, felhasználók és hozzáférések. Linux login, Jelszóváltás. Néhány parancs gyakorlása.
3. Felhasználói felületek. Bourne shell (sh). Fontos parancsok. Adatfolyam átirányítás. Fájlnév és parancs-kimenet behelyettesítés. Unix burok használat. Levelezés, ftp, böngészés.
4. A procsesszor (CPU). Funkcionális elemei. ALU, regiszterek, vezérlő egység, sínkezelő. Instrukciókészlet. Címzési módok. A processzor teljesítmény és mérése. Burok parancsok gyakorlása. Keresők a WEB-en. Anyaggyűjtés a CPU-ról.
5. Teljesítmény fokozás. A processzor teljesítmény növelése. CISC és RISC koncepció. Belső párhuzamosítások: a futószalag (pipe-line) és a szuperskalaritás. Spekulatív végrehajtás. Burok parancsok gyakorlása. Keresők a WEB-en. Anyaggyűjtés a CPU-ról.
6. A sínek. Sín tranzakciók. Sín teljesítmény. Vezérlési módszerek. „Híres” sínek. Burok parancsok gyakorlása. Shell script.
7. A memória. Félvezető tárolók. RAM, DRAM, SDRAM, ROM, PROM. Burok parancsok gyakorlása. Shell script.
8. A memória. EPROM, EEPROM, SRAM. Memória modulok. A lokalitás elve, gyorsítótárak. Burok parancsok gyakorlása. Shell script.
9. Eszközök. Vezérlők. Megszakítások. Mágneses tárolók. A CD és DVD. Burok parancsok gyakorlása. Shell script. AWK.
10. Eszközök. Képernyők, CRT és LCD. Billentyűzet. Mutatók. Nyomtatók (tintasugaras és lézeres). Burok parancsok gyakorlása. Shell script. AWK.
11. Korszerű architektúrák. Intel P funkcionalitás. Esettanulmányok. Burok parancsok gyakorlása. Shell script. AWK.
12. Korszerű architektúrák. Esettanulmányok. Számítógépek szét- és összeszerelése.
13. Évközi zárthelyi dolgozat. Számítógépek szét- és összeszerelése.
14. Gyakorlati kérdések. Beszámolók.

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):

Évközi számonkérés: A gyakorlatokon kiadott két évközi feladat. Évközi zárthelyi dolgozat, amely az utolsó előtti tanulmányi hétre esik. A zárthelyi időtartama 50 perc, elégséges szintű megoldásához legalább 50%-os eredmény szükséges.

Az aláírás feltétele a gyakorlatokra való felkészülés és azokon való aktív részvétel. Minden gyakorlaton minden hallgatót értékel a gyakorlatvezető, és megállapítja, hogy az adott gyakorlatot teljesítettnek veszi-e vagy sem.
Az aláíráshoz legalább 10 gyakorlatot teljesíteni kell. Betegség miatti hiányzásokat is pótolni kell.
Az aláírás további feltétele az évközi feladatok eredményes elkészítése és az évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.

Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):

Vizsga formája: Írásbeli és szóbeli.

Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

                    0%-50% :     elégtelen
                    51%-62% :   elégséges
                    63%-75% :   közepes
                    76%-88% :   jó
                    89%-100% : jeles

Az eredő teljesítmény a 0.667*írásbeli + 0.333*szóbeli képlettel kerül meghatározásra, melyhez jegy a megadott táblázat szerint rendelődik.
Elégtelen írásbeli vagy elégtelen szóbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező. Az a hallgató, aki az írásbeli részen részt vett, de a szóbelin nem, „Nem jelent meg” Neptun bejegyzést kap.
A vizsgáztató oktatónak – ellenőrzési célból – joga van az írásbeli dolgozat egyes kérdéseinek szóban való ismételt reprodukálását kérni a hallgatótól.

Pótlási lehetőség:

A gyakorlatok, egyéni feladatok és a zárhelyi dolgozatok egyszer pótolhatók, melyek egyenkénti (vagy összevont) pótlásra az ME SzMSz III. kötet 38§ (5) pontja alapján legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében kerülhet sor. A feladatok pótvédése határidő mulasztással jár, ezért különeljárási díjat kell fizetni.

Az elmaradt gyakorlatok és évközi feladatok miatti aláírás hiány pótlásra a vizsgaidőszakban már nincs lehetőség.

Konzultációs lehetőség:
A gyakorlatvezetők és Dr. Kovács Szilveszter által megatott konzultációs időpontokban

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Kovács Szilveszter honlapján található előadásjegyzet (www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs)
Sima, Fountain, Kacsuk: Korszerű számítógép-architektúrák, SZAK Kiadó, 1998.
Csala: A számítástechnikai hardver alapjai, BKE, Aula, 1993.
Vadász: Számítógépek, számítógép rendszerek, Jegyzet, ME, http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs/Szgepek-jegyzet.pdf

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Vadász Dénes egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék