Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL339-B Őszi, Tavaszi 0 + 12 / A + GY 15 7

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Szűcs Miklós, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Szakdolgozat készítés

A tantárgy előadója:

Nincs előadás

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Komplex tervezés (GEIAL33C-B)

A tantárgy célkitűzése:
A szakdolgozat a főiskolások, egyetemisták tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata. A jelölt a szakdolgozattal bizonyítja, hogy tanulmányai során elsajátította a tudományág - az adott témához kapcsolódó - alapvető ismereteit, kellő tájékozottságot szerzett alapvető irodalmában, ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat, és képes egy probléma megfogalmazására, illetve önálló vizsgálatára.
Az informatikus hallgatók általában valamilyen szoftver fejlesztési feladatot oldanak meg, ezért szakdolgozatuk ennek irodalmát, az ehhez kapcsolódó technológiákat, technikákat ismerteti.

A tantárgy részletes tematikája:

Nincs előadás és gyakorlat. A hallgatók egyénileg dolgoznak, a tervezésvezető irányításával. Rendszeresen keresd (hetente, kéthetente) a tervezésvezetődet, személyesen (konzultációs időben) vagy e-mailben, és számolj be arról, hogyan haladsz, épp milyen feladatot oldsz meg. Kérj segítséget, ha elakadtál, vagy ha a több rendelkezésre álló lehetőség közül nem tudod eldönteni, hogy melyiket válaszd.
 

A tantárgy oktatásának módja:
Egyéni munka, rendszeres konzultáció a tervezésvezetővel

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
A tárgy aláírással és gyakorlati jeggyel zárul. Mindkettő megszerzésének feltétele az elkészített szakdolgozat. A feladatra kapott osztályzat nem csak a leadott anyag minőségétől függ. Beleszámít az is, hogy hogyan tudsz együttműködni a tervezésvezetővel, hogyan tudod elvégezni a vele megbeszélt feladatokat, milyen ütemben haladsz a megoldással. 

 

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
A tervezésvezető által meghatározott módon és időpontban.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Leírások, minták, segédletek a users.iit.uni-miskolc.hu/~szucs/szd/szd_szdtt.htm oldalon

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Szűcs Miklós mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék