Utolsó módosítás: 2017. október 31.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Rendszermérnöki szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL30M-B Őszi 2 + 2 / A + K 5 7

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Vincze Dávid, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Rendszerüzemeltetés III.

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Rendszerüzemeltetés II. (GEIAL30L-B)

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja a hallgatók bevezetése a mai modern kiszolgáló rendszerek szoftveres szolgáltatásainak ismereteibe. A hallgatók megismerik a vállalati környezetben használt szoftveres szolgáltatásait, és az azokhoz kapcsolódó háttér-szolgáltatásokat és azok gyakorlati használatát.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Alkalmazás szerverek, web szerverek, adatbázis kiszolgálók (RDBMS, NoSQL), xAMP rendszerek
2. Címtárak (LDAP), file szerverek (NFS, SMB, AFS), hálózati időszinkronizálás.
3. Elektronikus levelező rendszerek (SMTP, POP, IMAP)
4. Tartalomszűrés (vírus/spam).
5. Tárhelyek kialakítása, menedzselése.
6. Naplófileok elemzése, központi naplózás. Monitorozó rendszerek.
7. Audit. Hibaelhárítás
8. Munkaállomások üzemeltetése. Grafikus felületek. Távoli elérés.
9. Helyi hálózat kialakítása. Tipikus SOHO infrastruktúra kiépítés és üzemeltetés.
10. Vezetéknélküli és vezetékes hálózatok authentikációs háttere (EAP, RADIUS).
11. Rendszerek közti átjárhatóság, interoperabilitás.
12. Linux, mint hálózati csomópont (forgalomirányítás, L2 switch, VLAN, csomagszűrés, transzparens proxy, stb.).
13. Teljesítményfokozás.
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 8 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és legalább 8 alkalommal sikeres a gyakorlat alatti számonkérés.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, az erre kijelölt napon történik.
Egyéni feladatok és a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga. Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. A vizsgán elméleti és gyakorlati egyaránt kérdésekre tudni kell felelni. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
A feladat az aláíráspótlási időszak végéig pótolható. A ZH dolgozat az utolsó oktatási héten pótolható.

Konzultációs lehetőség:
A félévben meghirdetett konzultációs idő szerint. Igény szerint csoportos konzultáció előzetes egyeztetés alapján.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
1. A tárgy jegyzete, fóliasorai.
2. MeMOOC.hu rendszerüzemeltetés kurzus anyaga.
3. Gerrit Huizenga, Sandra K. Johnson, Badari Pulavart: Linux kiszolgálók teljesítményének fokozása, IBM press
4. Gregor N. Purdy: Linux iptables zsebkönyv
5. Jono Bacon, Nicholas Petreley: Linux asztali gépen
6. Bill von Hagen, Brian K. Jones: Linux bevetés közben - Második küldetés

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék