Utolsó módosítás: 2017. október 31.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Rendszermérnöki szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL30L-B Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 6

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Vincze Dávid, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Rendszerüzemeltetés II.

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Rendszerüzemeltetés I. (GEIAL30K-B)

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja a hallgatók bevezetése a mai modern kiszolgáló rendszerek működtetésének ismereteibe. A hallgatók megismerik a vállalati környezetben használt alapvető technológiákat és azok gyakorlati használatát.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Nagygépes környezet tulajdonságai, adatközpontok felépítése.
Kiszolgálórendszerek hardveres redundancia lehetőségei.
2. RAID tömbök működése, tulajdonságai.
Backup lehetőségek, backup rendszerek (szalag, MAID).
3. Tároló alrendszerek, tároló hálózatok (SAN - Storage Area Network).
4. Klaszterezési irányelvek.
Szuperszámítógépek.
5. Modern filerendszerek I.
6. Modern filerendszerek II.
Logikai kötet kezelés.
7. Adatvédelem, hozzáférési szintek, etikai kérdések. Licenszek kezelése.
8. Titkosítás, hitelesítés, tanúsítványok.
9. Katasztrófa elhárítás, katasztrófavédelmi terv (DRP).
10. Virtualizációs technológiák áttekintése, rendszerezése I.
11. Virtualizációs technológiák áttekintése, rendszerezése II.
Felhő technológiák (SaaS, PaaS, IaaS, XaaS).
12. Szkriptelés (bash, Python).
13. Feladatautomatizálás, időzítés.
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 8 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és legalább 8 alkalommal sikeres a gyakorlat alatti számonkérés.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, az erre kijelölt napon történik.
Egyéni feladatok és a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga. Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. A vizsgán elméleti és gyakorlati egyaránt kérdésekre tudni kell felelni. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
A feladat az aláíráspótlási időszak végéig pótolható. A ZH dolgozat az utolsó oktatási héten pótolható.

Konzultációs lehetőség:
A félévben meghirdetett konzultációs idő szerint. Igény szerint csoportos konzultáció előzetes egyeztetés alapján.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

1. A tárgy jegyzete, fóliasorai.
2. MeMOOC.hu rendszerüzemeltetés kurzus anyaga.
3. Hubbert Smith: Data Center Storage: Cost-Effective Strategies, Implementation, and Management, 2011, 978-1439834879
4. Chris Takemura and Luke S. Crawford: Book of Xen, 2009, 978-1-59327-186-2
5. Todd Deshane, Eli M. Dow, Wenjin Hu, Brendan Johnson, Jeanna N. Matthews, Patrick F. Wilbur: XEN a gyakorlatban
6. Linux LVM - Logical Volume Manager - HOWTO
7. bash manual oldalak
8. Python dokumentáció

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék