Utolsó módosítás: 2016. október 28.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus alapszak
Programtervező informatikus alapszak
Gazdaságinformatikus alapszak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL311-B Őszi 2 + 2 + 1/ A + K 5 1

 Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Baksáné Dr. Varga Erika, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Programozás alapjai

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
-

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy egyik célja, hogy kialakítsa a hallgatókban a komplex számítási problémák analizálásának és szisztematikus leírásának képességét. Ehhez megtanulják a számítási algoritmusok építőelemeit és leírási módszereit. A tárgy másik célja az ANSI szabvány szerinti C programozási nyelv elsajátítása. Az algoritmusokat ezen a nyelven implementáljuk.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. A számítógép és programozása. Programozási nyelvek. A programkészítés menete. Algoritmusok és leírási módszereik. Számlálás és összegzés alapalgoritmusok.
2. A C programozási nyelv jellemzői és szintaktikai egységei. Eldöntés a kiválasztás alapalgoritmusok.
3. Operátorok és kifejezések, típuskonverzió a C nyelvben. A C program szerkezete. Integrátl programfejelesztő eszközök. Egyszerű ki- és bemeneti függvények. Szélsőérték kiválasztás alapalgoritmus.
4. A C nyelv utasításai. Vezérlési szerkezetek C nyelvű implementációja. Keresés alapalgoritmus.
5. Egydimenziós tömbök és mutatók. Tömbi algoritmusok. Véletlenszám generálás. Sztringek és kezelő függvényeik.
6. Függvények, programtervezési alapelvek.
7. Struktúrák, struktúra tömbök. Típusdefiníció. Dinamikus memóriakezelés. Önhivatkozó struktúrák.
8. Tárolási osztályok. Moduláris programozás. Filekezelés. Saját függvénykönyvtár és header állomány készítése.
9. Rekurzió, rendezés.
10. Kétdimenziós tömbök, mutató tömbök létrehozása és algoritmusai. Dinamikus memóriakezelés. Menü készítése. Függvénypointer.
11. A main függvény paraméterei és visszatérési értéke. A C fordító működése, az előfeldolgozó feladatai. Kiválogatás és szétválogatás alapalgoritmusok.
12.  A C99/C11 szabvány új elemei. Kódolási szabvány. SE alapelvek. Unió, metszet, különbség, összefuttatás alapalgoritmusok.

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Részvétel az előadások és gyakorlatok 50%-án. A zárthelyi dolgozat és a programozási feladatok legalább 50%-os teljesítése.
Vizsgaidőszakban (kollokvium jegy megszerzése):
Írásbeli és kötelező szóbeli vizsga (programozás). Amennyiben az írásbeli beugró teszt eredménye 50% felett van, az összpontszám alapján az írásbeli dolgozat értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Sikeres írásbeli után a vizsga programozási feladatok megoldásával folytatódik. Szintenként 1 programot kell megírni. Az írásbeli eredményén max. 1 jegyet lehet javítani. A vizsgajegy az utolsó sikeresen teljesített programozási feladat nehézségi szintje.

Pótlási lehetőség:
A zárthelyi dolgozat és a programozási feladatok a 14. oktatási héten pótolhatók, valamint a vizsgaidőszakban a kijelölt időpontokban.

Konzultációs lehetőség:
Emailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Személyesen az adott félévben meghírdetett konzultációs időpontokban.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv, Az ANSI szerint szabványosított változat.
Programozás alapjai előadás jegyzet és gyakorlati feladatok

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék