Utolsó módosítás: 2017. október 31.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus mesterszak
Villamosmérnöki mesterszak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL501M Őszi 3 + 1 / A + K 5 1

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Vincze Dávid, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Operációs rendszerek és hálózatok

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
-

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja többek között a hallgatók bevezetése a nagygépes környezetebe, illetve az adatközpontok világába és ehhez kapcsolodó aktuális technológiák bemutatása.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1.

Szerverek, adatközpontok felépítse.

2.

Kiszolgáló architektúrák, adattárolási és mentési megoldások.

3.

Szuperszámítógépek, klaszterek.
Nagy sebességű összeköttetések (InfiniBand, Omni-Path stb.).

4.

Tároló hálózatok (SAN, FiberChannel, iSCSI).

5.

Beágyazott rendszerek áttekintése.

6.

Valós idejű operációs rendszerek (RTOS) felépítése.

7.

Virtualizáció alapfogalmai. Emuláció, kernel szintű virtualizáció, konténerek.

8.

Paravirtualizáció, hardver támogatott virtualizáció (VT-x, VT-d, VT-c).
Virtualizáció beágyazott rendszereken. Felhő technológia alapjai.

9.

Modern fájlrendszerek felépítése, megvalósítása.

10.

Kernel szintű biztonsági, védelmi megoldások.

11.

Az Ethernet működése: médiák, vonali kódolás, keretszervezés.

12.

A TCP/IP protokollcsalád áttekintése.Az Internet felépítése gyakorlati megközelítésből (AS, IX, peering, Tier-X hálózat).

13. ZH dolgozat.
14. ZH dolgozat.pótlása.

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):

A tárgy aláírással és vizsgával zárul. Az aláírás megszerzésének feltétele az évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Az évközi zárthelyi dolgozat időpontjai az utolsó előtti tanulmányi hétre esik. A zárthelyik időtartama 50 perc, az elégséges szint eléréséhez legalább 50%-os eredmény szükséges.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsga. Az írásbeli vizsgán belépő dolgozatot írnak, melyhez több, röviden megválaszolható kérdést kapnak. Ezt 50%-nál jobb teljesítéssel kell megírni, hogy a szóbeli részre sor kerülhessen.

Pótlási lehetőség:
A ZH dolgozat az utolsó oktatási héten pótolható.

Konzultációs lehetőség:
A félévben meghirdetett konzultációs idő szerint. Igény szerint csoportos konzultáció előzetes egyeztetés alapján.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Hubbert Smith: Data Center Storage: Cost-Effective Strategies, Implementation, and Management, 2011, 978-1439834879
Chris Takemura and Luke S. Crawford: Book of Xen, 2009, 978-1-59327-186-2
Tanenbaum, A.S.: Számítógép-hálózatok, Panem, 2003, 963 545 384 1
Stephen A. Thomas: IP kapcsolás és útválasztás, 2002, 9789639301412

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék