Utolsó módosítás: 2016. október 31.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Gazdasági informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL32A-B Őszi 2 + 2 / A + Gy 6 7

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
dr. Baksáné Varga Erika, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Wagner György mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Vállalati információs rendszerek fejlesztése (GEIAL315-B)

A tantárgy célkitűzése:
Az MS Offcie programozási környezet elemeinek megismerése, VBA alkalmazások készítése önállóan

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Office elemei
2. VBA nyelv alapjai
3. Változók
4. Vezérlési elemek
5. UI kezelése
6. File-ok kezelése
7. Windows erőforrások kezelése
8. Eseménykezelés
9. OOP elemek
10. Excel programozása
11. Excel objektumok
12. Számítási és statisztikai csomagok
13. PPT  programozása
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás és gyakorlati jegy megszerzése):
Számítógépes gyakorlati feladatok + egyéni otthon elkészítendő feladat.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.

Pótlási lehetőség:
Vizsgaidőszakban a tanulmányi szabályzatoknak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
csütörtök 12:00-13:30

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Tárgy elektronikus jegyzete
Michael Alexander, Dick Kusleika: Excel 2016 Power Programming with VBA (Wiley, 2016)
Richard Mansfield: Mastering VBA for Microsoft Office 2016 (Sybex, 2016)
John Walkenbach: Ms Excel 2016 Bible (Wiley, 2015)

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
dr. Baksáné Varga Erika egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék