Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Programozó matematikus szak
Gazdaságinformatikus szak
Kötelező tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL313-B Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 2

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Baksáné Dr. Varga Erika, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Objektum orientált programozás

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
    Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Programozás alapjai (GEIAL311-B)

A tantárgy célkitűzése:
Az objektum-orientált programozás alapelvei. A Java/C# programozási nyelv története alapvető sajátosságai, a Java/.NET platform. A nyelv alapelemei. Operátorok, tömbök, típusok. Vezérlési szerkezetek. Osztály és objektum, példányosítás. Hozzáférési kategóriák. Konstruktorok, inicializáló blokkok, destruktor jellegű metódusok. Öröklődés, polimorfizmus. Alapvető osztályok. Kivételkezelés. Interface. Alapvető csomagok és névterek. Osztálytervezési szempontok, alkalmazási példák.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. A Java története, jellemzői. Java eszközök, JDK. Fejlesztési környezetek. A Java nyelv alap elemei (típusok, literálok, operátorok,
utasítások)
2. A Java nyelv alap elemei (utasítások folytatás).
3. Objektum orientált programozás fogalma, alapelvei. Osztály definíció, példányosítás, hivatkozások az osztály tagjaira. Referencia változók.
4. Hozzáférési kategóriák. Konstruktor I. Szemétgyűjtő mechanizmus. Példány élettartam. Adattagok. Metódusok, paraméter átadás, függvény túlterhelés.
5. Csomagok (package), osztályok láthatósága, importálás. Osztályszintű tagok és használatuk.
6. Speciális osztályok, tömb, enum.
7. Öröklődés, polimorfizmus. Metódus felüldefiniálás. Konstruktor II.
8. Referenciák statikus és dinamikus típusai. Object osztály.
9. Final tagok. Absztrakt metódusok és osztályok. Interfészek.
10. Interfészek. Interface referenciák.
11. Kivétel kezelés.
12. Beágyazott osztályok.
13. Osztálytervezési szempontok.
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Évközi kis feladat(ok) legalább elégségesre való teljesítése és az évközi gyakorlati beszámoló legalább elégségesre való teljesítése
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
A vizsga tartalmaz egy írásbeli beugrót, amely 60%-tól elégséges. Az elégséges beugrót írók vehetnek részt a vizsga szóbeli részén. A vizsga eredménye a beugró és a szóbeli vizsga eredményéből adódik. Elégtelen írásbeli vagy elégtelen szóbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. Az a hallgató, aki az írásbeli részen részt vett, de a szóbelin nem, annak elégtelen vizsgajegye van.

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
Az oktató honlapján feltüntetve.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
A tárgy tanszéki weboldalán található segédletek, példagyűjtemények.

A MeMooc Java programozási gyakorlatok kurzusa

Nyékiné G. Judit (szerk.): JAVA 2 útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Budapest, 1999

Antal Margit: Objektumorientált programozás (SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM,  MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR, MAROSVÁSÁRHELY)

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Elek Tibor mérnöktanár Általános Informatikai Intézeti Tanszék