Utolsó módosítás: 2018. február 12.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, Web technológiák specializáció
Specializáción kötelező tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL33A-B Tavaszi 0 + 4 / GY 5 6

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Tompa Tamás, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Komplex tervezés

A tantárgy előadója: Nincs előadás

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Számítógép-hálózatok (GEIAL304-B), Szoftvertechnológia (GEIAL314-B), Operációs rendszerek (GEIAL302-B)

A tantárgy célkitűzése:
A hallgatóknak - csoportmunkában (egyéni munkában) - összetett programfejlesztési, analizálási, integrálási, illesztési, rendszerépítési feladatot kell megoldani, teljes dokumentálással.
Cél, hogy a hallgató egy feladat megoldása kapcsán előzetes jártasságot szerezzen a szakdolgozat (diplomamunka) készítés technikájában, beleértve:
• az irodalom kutatást és feldolgozást;
• a tartalomjegyzék készítését és a munka menetének ütemezését;
• az alaki követelmények gyakorlását,
• a munka szóbeli ismertetésének technikáját.

A tantárgy részletes tematikája:

Nincs megtartott előadás és gyakorlat. A hallgatók egyénileg (csoportosan) otthon dolgoznak egy tervezésvezető (konzulens) irányításával.

Ütemezés:
1. Témaválasztás: A félév során a hallgató első teendője a témaválasztás és egyben tervezésvezető választás. Az oktatók témákat hirdetnek meg, amelyekből választani lehet.
2. Kidolgozás: A téma kidolgozásának ütemezését a téma vezetője (tervezésvezető) határozza meg. A tervezésvezetőnek kötelessége ellenőrizni a végrehajtást. Ennek formáját a tervezésvezető határozza meg (pl hetente egyszer személyes találkozó a hallgatóval).
3. Értékelés: A feladat elvégzéséről egy beszámolót kell készíteni, amelyet a tervezésvezetőnek kell leadni. Az értékelést a tervezés vezető végzi.

A tantárgy oktatásának módja:
Otthoni munka, konzultáció

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):

A tárgy aláírással és  gyakorlati jeggyel zárul.
A megszerzés feltétele a tervezésvezető által felállított követelmények teljesítése.

Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):

-

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
A tervezésvezető által meghatározva.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
-

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Elek Tibor mérnöktanár Általános Informatikai Intézeti Tanszék