Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Kötelezően választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL31A-B Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 4

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Elek Tibor, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Java programozás

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
    Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Objektum orientált programozás (GEIAL313-B)

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy segít elmélyíteni az objektum orientált programozási ismereteket és Java technikákat mutatja be. Épít arra, hogy a hallgatónak már megvannak a programozási alapismeretei, valamint az objektum orientált programozás alapfogalmaival is tisztában van. A tárgy számonkérése gyakorlatias jellegű.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1.-4. Az OOP tárgy keretén belül már megtanult részek átismétlése kiegészítve a hatékony használattal kapcsolatos ismeretekkel.
5. Alapvető Jáva osztályok. A java.lang csomag osztályai.
6.-8. Gyűjtemény keretrendszer, nemzetközi programozás (java.util).
9.-10- I/O programozás (Folyamok (Streams), szűrőfolyamok, csövek (Pipes), állomány-hozzáférés, file kezelés).
11. A java.net csomag használata.
12.-13. Egyéb Java csomagok, technológiák: Java2D, Java3D, RMI, JDBC, JavaBeans
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):

  1. Gyakorlati beszámoló: A félév során minden hallgatónak egy alkalommal egy önálló programozási feladatot kell megoldania egy erre kijelölt gyakorlati órán. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható.
  2. Házi feladat: Minden hallgatónak készítenie kell otthon egy névre szóló komplex programozási feladatot a megadott határidőig és beadáskor meg kell védenie. Nem teljesítéskor vagy nem elfogadott teljesítéskor a feladat az utolsó oktatási héten az erre kijelölt időpontban egyszer pótolható. Kiadás: kb. 6. hét, beadás: 12. hét, pótlással beadás 14. hét.
  3. Gyakorlati órák feladatai: Minden hallgatónak el kell készítenie és be kell tudnia mutatni az összes gyakorlati órán megoldott feladatot még akkor is, ha hiányzott az adott órán.

Az aláírás feltétele a gyakorlati beszámoló a házi feladat teljesítése és a gyakorlati órák feladatainak megléte.

Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga. Írásbelin: Elméleti rész + gyakorlati rész. A gyakorlati részhez számítógép használható. Szóbeli: Csak elégséges írásbelivel.

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
Az oktató honlapján feltüntetve.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
A tárgy tanszéki weboldalán található segédletek, példagyűjtemények.

Nyékiné G. Judit (szerk.): JAVA 2 útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Budapest, 1999

Daniel J. Berg, J. Steven Fritzinger: JAVA felsőfokon,WILEY, 1999

Joshua Bloch: Hatékony Java, 2008

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Elek Tibor mérnöktanár Általános Informatikai Intézeti Tanszék