Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL31M-B Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 6

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Elek Tibor, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Haladó Java

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
    Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Objektum orientált programozás (GEIAL313-B)

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy alapcélja a grafikus felhasználói felületek (GUI) készítésével kapcsolatos ismeretek átadása JAVA környezetben.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Felhasználó felületekkel kapcsolatos fogalmak.
2. Grafikus komponensek tulajdonságai, eseményei.
3. Egyszerűbb vezérlők részletesen. Label és gomb vezérlők. Egyszerűbb szövegkezelő vezérlők. Menük.
4-5. Dialógus ablakok használata, készítése
6-7. GUI tervezés, tervezési minták
8-9. További vezérlők. Szöveg vezérlők, listák, fa, táblázat, egyéb
10-11. Saját vezérlők készítése
12. Szálak használata
13. Egyéb
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
1. Gyakorlati beszámoló: A félév során minden hallgatónak egy alkalommal egy önálló programozási feladatot kell megoldania egy erre kijelölt gyakorlati órán. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható.
2. Házi feladat: A félév során minden hallgató kap egy kisebb házi feladatot. Kiadás 4 héten. Beadás 6. héten. A feladat maximum a 9. hétig pótolható. Értékelése: megfelel, nem felel meg.

Az aláírás feltétele a gyakorlati órákon készített feladatok legalább 90%-ának bemutatása (hiányozni lehet, de a feladatoknak meg kell lennie), valamint a gyakorlati beszámoló teljesítése és a házi feladat teljesítése.

Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):

Vizsgafeladat és gyakorlati.

A vizsgafeladat egy otthon elkészítendő nagyobb méretű feladat. A feladatot a vizsgaidőszakban még a vizsgára jelentkezés előtt kell megvédeni. Ennek eredménye a vizsga jegy része. Nem teljesítése elégtelen vizsgát eredményez (tehát aki eljön vizsgázni, de még nincs megvédve a vizsgafeladata az elégtelen vizsgajegyet kap). A vizsgafeladat megvédése során megajánlott vizsgajegyet lehet szerezni.

A gyakorlati vizsgán a számítógépteremben kell, adott idő alatt megoldani feladatokat. A vizsgáztató oktatónak – ellenőrzési célból – joga van a gyakorlati vizsga egyes részeinek ismételt reprodukálását kérni a hallgatótól

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
Az oktató honlapján feltüntetve.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
A tárgy tanszéki weboldalán található segédletek, példagyűjtemények.
Nyékiné G. Judit (szerk.): Java 2 Útikalauz Programozóknak 5.0 I-II. kötet.
ELTE TTK Hallgatói alapítvány, Budapest, 2009., ISBN: 9789630640923

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Elek Tibor mérnöktanár Általános Informatikai Intézeti Tanszék