Utolsó módosítás: 2016. október 31.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL31P-B Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 6

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
dr. Krizsán Zoltán, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
C++ segédlet

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
dr. Krizsán Zoltán egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Objektum orientált programozás (GEIAL313-B)

A tantárgy célkitűzése:
A hallgatók megismertetése a C++  keretrendszer által nyújtotta lehetőségekkel.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Bevezetés
2. Osztály, objektum
3. Származtatás
4. Típuskonverzió
5. Inicializálás
6. Felüldefiniálás
7. Virtuális bázisosztály
8. Speciális adattagok és tagfüggvények
9. Template-ek
10. Kivételkezelés a C++ nyelvben
11. Az STL könyvtár
12. Osztálytervezés
13. Osztálytervezés 2.
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Órai feladat legalább elégséges szintű teljesítése. Egy konkrét gyakorlati órán (kb. a 11. tanulmányi héten) számítógépen egy feladatot kell megoldani.
Elfogadása csak akkor, ha majdnem tökéletes. Pótlási lehetőség: az utolsó tanulmányi héten.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga.
Az  írásbeli elemei: egy gyakorlati feladat (30 pont,  legalább 16 pont megszerzése szükséges).
További 6-10 egyszerű kis kérdés, összesen 20 pontért. Egy elméleti kérdés szöveges kifejtése. (10 pont).
Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. A vizsgán elméleti kérdésekre kell tudni felelni. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0-30: elégtelen
31-37: elégséges
38-44: közepes
45-51: jó
52-60: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
Vizsgaidőszakban a tanulmányi szabályzatoknak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
csütörtök 12:00-13:30

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Krizsan Zoltan jegyzetei, előadás anyagai, példagyűjteménye

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
dr. Krizsán Zoltán egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék