Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL536M Őszi, Tavaszi 0 + 2 / A + GY 19 4

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Szűcs Miklós, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Diplomatervezés II.

A tantárgy előadója:

Nincs előadás

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Diplomatervezés I. (GEIAL535M)

A tantárgy célkitűzése:
A diplomaterv az MSc-s egyetemisták tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata. A jelölt a diplomatervvel bizonyítja, hogy tanulmányai során elsajátította a tudományág - az adott témához kapcsolódó - alapvető ismereteit, kellő tájékozottságot szerzett alapvető irodalmában, ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat, és képes egy probléma megfogalmazására, illetve önálló vizsgálatára.

A tantárgy részletes tematikája:

Nincs előadás és gyakorlat. A hallgatók egyénileg dolgoznak, a tervezésvezető irányításával. Rendszeresen keresd (hetente, kéthetente) a tervezésvezetődet, személyesen (konzultációs időben) vagy e-mailben, és számolj be arról, hogyan haladsz, épp milyen feladatot oldsz meg. Kérj segítséget, ha elakadtál, vagy ha a több rendelkezésre álló lehetőség közül nem tudod eldönteni, hogy melyiket válaszd.

A tantárgy oktatásának módja:
Egyéni munka, rendszeres konzultáció a tervezésvezetővel

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
A tárgy aláírással és gyakorlati jeggyel zárul. Mindkettő megszerzésének feltétele az elkészített szakdolgozat. A feladatra kapott osztályzat nem csak a leadott anyag minőségétől függ. Beleszámít az is, hogy hogyan tudsz együttműködni a tervezésvezetővel, hogyan tudod elvégezni a vele megbeszélt feladatokat, milyen ütemben haladsz a megoldással. 

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
A tervezésvezető által meghatározott módon és időpontban.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Leírások, minták, segédletek a users.iit.uni-miskolc.hu/~szucs/szd/szd_msc.htm oldalon

 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Szűcs Miklós mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék