Utolsó módosítás: 2018. február 12.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus MSC szak, Alkalmazás fejlesztő szakirány
Kötelező tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL535M 2. Őszi 0 + 0 / GY 11 2. Őszi

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Tompa Tamás, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Diplomatervezés I.

A tantárgy előadója: -

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
-

A tantárgy célkitűzése:
A hallgató egy összefoglaló nagyobb terjedelmű dolgozat alapjait készíti el, melyben előkészül a diplomatervezés feladatára.

A tantárgy részletes tematikája:

Nincs megtartott előadás és gyakorlat. A hallgatók egyénileg (csoportosan) otthon dolgoznak egy tervezésvezető (konzulens) irányításával.

Ütemezés:
1. Témaválasztás: A félév során a hallgató első teendője a témaválasztás és egyben tervezésvezető választás. Az oktatók témákat hirdetnek meg, amelyekből választani lehet.
2. Kidolgozás: A téma kidolgozásának ütemezését a téma vezetője (tervezésvezető) határozza meg. A tervezésvezetőnek kötelessége ellenőrizni a végrehajtást. Ennek formáját a tervezésvezető határozza meg (pl hetente egyszer személyes találkozó a hallgatóval).
3. Értékelés: A feladat elvégzéséről egy beszámolót kell készíteni, amelyet a tervezésvezetőnek kell leadni. Az értékelést a tervezés vezető végzi.

A tantárgy oktatásának módja:
Egyéni munka, konzultáció

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):

A tárgy aláírással és gyakorlati jeggyel zárul.
A megszerzés feltétele a tervezésvezető által felállított követelmények teljesítése.
Összefoglaló beszámoló készítése.

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
A tervezésvezető által meghatározva.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
-

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Smid László mérnöktanár Általános Informatikai Intézeti Tanszék