Utolsó módosítás: 2016. szeptember 18.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MFK Geográfus MSc, Geoinformatikai szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL622M Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 2

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Szűcs Miklós, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Adatbázis rendszerek II. MFK

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Szűcs Miklós mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Adatbázis rendszerek I. (GEIAL621M)

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az adatbázis kezelő rendszerek belső motorjainak a megismerése. A tranzakció kezelés alapjai; az aktív adatbázis elemek bemutatása, tárolt eljárások készítése, Kliens API alapjai. Főbb témakörök: relációs adatbázis-kezelők motorjainak kompoenesei. tranzakació kezelés szerepe, tranzakció és history fogalma és elemei. A zárolás alapú tranzakció kezelés. A művelet végrehajtás lépései. Művelet optimalizálás alapjai. QEP struktúra. Adatbázis kezelő API rendszerek programozása. Java JDBC API programozása. A tárolt eljárások programozása. PL/SQL nyelv alapjai. A tárgy keretében a hallgatók megismerik az adatbázis felhasználásra épülő alkalmazások fejlesztését, az adatbázis belső programozási technikáit. 

A tantárgy részletes tematikája:

Hét

Előadás anyaga

1.

Natív SQL API jellemzése; API kategóriák működési modell megismerése, tárolt eljárások áttekintése; PL/SQL alapjai, PL/SQL blokk elemei.  blokkok létrehozatala, vezérlési elemek, SQL alapok

2.

 PL/SQL nyelv adattípusai, tömbök és struktúrák kezelése, hibakezelés, táblatípusok. Kapcsolat az adatbázis objektumokkal. 

3.

 PL/SQL csomagok kezelése, gyári csomagok használata, sztring kezelés, dátum kezelés

4.

 ECA modell elemei, adatbázis triggerek működése, triggerek kódolása, elemzése

5.

 Tranzakciókezelés I, az ACID elv, tranzakció komponensei, history  típusok

6.

 Tranzakciókezelés II, zárolási és időbélyeg módszerek, szinkronizáció problémái; izolációs szintek

7.

 Oracle APEX fejlesztői környezet, az APEX működési modellje

8.

 Alkalmazás fejlesztés APEX-ben, Űrlaptípusok használata, események és megkötések kezelése

9.

 JDBC SQL API elemei, kapcsolati módok; parancskezelő osztályok, adatlekérdezés, információlekérdezés

10.

 JDBC SQL API elemei, kapcsolati módok; parancskezelő osztályok, adatlekérdezés, információlekérdezés

11.

 ADO .Net SQL API elemei, kapcsolati módok; parancskezelő osztályok, adatlekérdezés, információlekérdezés

12.

 A művelet végrehajtás struktúrája. Algebrai műveleti gráf; A QEP fizikai optimalizálása, a műveletek hatékonyságának
növelése

13.

 A  LINQ. működési modellje  A λ-kalkulus áttekintése A LINQ nyelv architektúrája, LINQ API használata

14.

Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 7 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és két egyéni feladat (PL/SQL és JDBC) elkészítése (egyszer pótolhatóak).

Az egyéni feladatok pótlása az utolsó szorgalmi héten történik.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.


Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szóbeli vizsga.  Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. Az írásbelin elméleti vagy gyakorlati feladatok szerepelhetnek. Az eredő teljesítmény a 0.667*írásbeli + 0.333*szóbeli képlettel kerül meghatározásra, melyhez jegy a megadott táblázat szerint rendelődik. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
A tanulmányi szabályzatnak megfelelően

Konzultációs lehetőség:
Konzultációs időben, előtte jelentkezni kell a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen!

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
On-line anyagok a tárgy weblapján: http://users.iit.uni-miskolc.hu/~szucs/ab2/mscab2.htm
Gábor András, Juhász István: A PL\SQL programozása - 2007, Panem Könyvkiadó, Budapest

Nyékyné Gaizler Judit: Java 2 Útikalauz Programozóknak 5.0 I-II. kötet - 2009, ISBN: 9789630640923

 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Szűcs Miklós mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék