Utolsó módosítás: 2016. november 03.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Gazdasági informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL323-B Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 6

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
dr. Kovács László, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Moodle_honlap

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
dr. Kovács László egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Adatbázis rendszerek I (GEIAL322-B) 

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az adatbázis kezelő rendszerek belső motorjainak a megismerése. A tranzakció kezelés alapjai; az aktív adatbázis elemek bemutatása, tárolt eljárások készítése, Kliens API alapjai. Főbb támakörök: relációs adatbáziskezelők motorjainak kompoenesei. tranzakació kezelés szerepe, tranzakció és history fogalma és elemei. A zárolás alapú tranzakció kezelés. A művelet végrehajtás lépései. Művelet optimalizálás alapjai. QEP struktúra. Adatbázis kezelő API rendszerk programozása. Java JDBC API programozása. A tárolt eljárások programozása. PL/SQL nyelv alapjai. A tárgy keretében a hallgatók megismerik az adatbázis felhasználásra épülő alkalmazások fejlesztését, az adatbázis belső programozási technikáit. 

 

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1.

Natív SQL API jellemzése; API kategóriák működési modell megismerése, tárolt eljárások áttekintése; PL/SQL alapjai, PL/SQL blokk elemei.  blokkok létrehozatala, vezérlési elemek, SQL alapok

2.  PL/SQL nyelv adattípusai, tömbök és struktúrák kezelése, hibakezelés, táblatípusok. Kapcsolat az adatbázis objektumokkal. 
3.  PL/SQL csomagok kezelése, gyári csomagok használata, sztring kezelés, dátum kezelés
4.  ECA modell elemei, adatbázis triggerek működése, triggerek kódolása, elemzése
5.  Tranzakciókezelés I, az ACID elv, tranzakció komponensei, history  típusok
6.  Tranzakciókezelés II, zárolási és időbélyeg módszerek, szinkronizáció problémái; izolációs szintek
7.  Oracle APEX fejlesztői környezet, az APEX működési modellje
8.  Alkalmazás fejlesztés APEX-ben, Űrlaptípusok használata, események és megkötések kezelése
9.  JDBC SQL API elemei, kapcsolati módok; parancskezelő osztályok, adatlekérdezés, információlekérdezés
10.  JDBC SQL API elemei, kapcsolati módok; parancskezelő osztályok, adatlekérdezés, információlekérdezés
11.  ADO .Net SQL API elemei, kapcsolati módok; parancskezelő osztályok, adatlekérdezés, információlekérdezés
12.  A művelet végrehajtás struktúrája. Algebrai műveleti gráf; A QEP fizikai optimalizálása, a műveletek hatékonyságának
növelése
13.  A  LINQ. működési modellje  A λ-kalkulus áttekintése A LINQ nyelv architektúrája, LINQ API használata
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 7 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és
három egyéni feladat (PL/SQL, APEX és JDBC) elkészítése (egyszer pótolhatóak) Az egyéni feladatok pótlása az utolsó szorgalmi héten történik.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szóbeli vizsga.  Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. Az írásbelin elméleti vagy gyakorlati feladatok szerepelhetnek. Az eredő teljesítmény a 0.667*írásbeli + 0.333*szóbeli képlettel kerül meghatározásra, melyhez jegy a megadott táblázat szerint rendelődik. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
Vizsgaidőszakban a tanulmányi szabályzatoknak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
csütörtök 12:00-13:30 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Tanszéki moodle-ben található on-line anyagok. 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
dr. Kovács László egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék